Skip to main content

Jaunumi

Afiša

Diskusija pa vēsturisko ēku restaurāciju, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu

Ja vēlies restaurēt vēsturisku ēku, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, piedalies diskusijā!

21. septembrī 18.00 kultūrtelpā „Kurte” (Baznīcas laukumā 3, Talsos) Talsu novada pašvaldība aicina uz tikšanos, lai pārrunātu nepieciešamos uzlabojumus saistošajos noteikumos līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina iespēju pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, ko var saņemt Talsu, Sabiles, Valdemārpils pilsētu vēsturisko centru, Košraga un Sīkraga ciemu pilsētbūvniecības pieminekļu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai, kas ir pieejamas sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā.

Sākums plkst. 18.00 kultūrtelpā „Kurte” (Baznīcas laukumā 3, Talsos)Talsu novada pašvaldība aicina uz diskusiju ikvienu interesentu, kurš jau ir piedalījies vai vēl tikai plāno līdzfinansējuma piesaisti, lai noteiktu saistošajos noteikumos uzlabojamos vai maināmos kritērijus. Lai pašvaldības līdzfinansējuma piesaiste būtu efektīvāka un iedzīvotājiem pieejamāka, tiks pārskatīti tā piešķiršanas nosacījumi, kas pieejami publiski: https://likumi.lv/…/326605-par-talsu-novada-pasvaldibas… 2018. gadā ir izstrādāta Talsu vecpilsētas kultūrvēsturiskās vides inventarizācija un ēku inventarizācija, kas pieejama publiski šeit: https://www.talsunovads.lv/…/talsu-vecpilsetas…

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.