Skip to main content

Jaunumi

Talsu_novada_logo

AKTUALIZĒTA INFORMĀCIJA uzzini par ierobežojumiem Talsu novadā vienuviet

12. martā Latvijā izsludināta ārkārtas situācija, kas paredz būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darba organizācijā. 7. maijā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam. Arī Talsu novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid- 19 izplatīšanās riskus. Talsu novada pašvaldības administrācija un pilsētu un pagastu pārvaldes (informācija papildināta 22.05.2020.) […]

12. martā Latvijā izsludināta ārkārtas situācija, kas paredz būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darba organizācijā. 7. maijā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam. Arī Talsu novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid- 19 izplatīšanās riskus.

Talsu novada pašvaldības administrācija un pilsētu un pagastu pārvaldes (informācija papildināta 22.05.2020.)

 • Talsu novada administratīvajā centrā Kareivju ielā 7 Talsos ir stingri ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama, sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 63232110; 26398234. Kāpnes abos ēkas korpusos iedzīvotāju plūsmai ir slēgtas, bet nepieciešamie pakalpojumi nodrošināti attālināti, tikai galējās nepieciešamības gadījumā tiekoties klātienē.
 • No 19. marta visas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes apmeklētājiem ir slēgtas. Jautājumu risināšana iespējama, vēršoties pie attiecīgo pārvalžu vadītājiem telefoniski vai elektroniski. Kontakti pieejami šeit.
 • No 18. maija atvērta Talsu novada pašvaldības centrālā kase un kases pilsētu pārvaldēs astoņas stundas nedēļā, darba laiku nosaka katra pārvalde, bet slēgtas paliek pagastu pārvalžu kases. Norēķinus iespējams veikt arī internetbankā. Pašvaldības kontu numuri pieejami šeit (izvēlēties pamata budžeta veidu).
 • Talsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija izsniegs licences, ievērojot MK rīkojumā Nr. 103 noteiktās prasības.
 • Mainīts Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš, paredzot, ka visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksa jāveic līdz 16. novembrim.
 • Atceltas Talsu novada domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
 • 26. martā Talsu novada domes deputāti apstiprināja grozījumus Talsu novada pašvaldības nolikumā, lai komiteju un domes sēdes varētu notikt attālināti. Talsu novada domes komiteju un domes sēdes apmeklētājiem būs slēgtas līdz ārkārtas stāvokļa valstī atcelšanai.
 • Dzimtsarakstu nodaļa no 12. maija klātienē reģistrēs dzimšanas un miršanas faktus, kā arī pieņems iesniegumus laulību reģistrācija. Šobrīd ir atļauta laulību reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, klātesot ne vairāk kā 25 cilvēkiem (ieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu). Šis nosacījums attiecas arī uz laulību noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
 • Dzimtsarakstu nodaļā ir arī mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai  9.00 – 12.00 un 13.00 – 15. 00 un piektdienās 9. 00 – 12.00.
 • Talsu novada Pašvaldības policijas iecirkņi Talsos un Sabilē apmeklētājiem ir slēgti. Izbraukumi uz izsaukumiem tiek nodrošināti, iesniegumus var ievietot pie Pašvaldības policijas iecirkņu ēkām izvietotajās pasta kastītēs vai iesūtīt elektroniski. Jautājumu risināšana iespējama, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem. Kontaktinformācija šeit.
 • No 26. marta analīzes, lai pārliecinātos, vai persona ir inficēta ar Covid-19, var nodot arī Talsos, Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a. Līdz 8. maijam 216 personas analīzes nodevušas Talsos.
 • 20. aprīlī ārstiem speciālistiem Talsu un Dundagas novadā tika nogādātas 2300 aizsargmaskas. 2. aprīlī 7684 sejas aizsargmaskas un 760 respiratori piegādāti Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu ģimenes ārstiem, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, feldšerpunktos un zobārstniecībās strādājošajiem.
 • Saņemtas 2000 aizsargmaskas no Aizsardzības ministrijas, kas paredzētas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldību darbiniekiem. Tās izdalītas proporcionāli darbinieku skaitam. Sejas maskas izdalītas Sociālā dienesta, pašvaldības policijas un Bāriņtiesas darbiniekiem.
 • Cilvēkiem, kuri bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem, Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka obligātu uzturēšanos karantīnā. Iespējams, ka ne visi cilvēki var nodrošināt apmešanās vietu šādās situācijās, tāpēc Talsu novadā izveidotas dažas īpaši pielāgotas telpas, kur iespējams pavadīt karantīnas laiku.  Interesenti aicināti sazināties ar sabiedrības veselības speciālisti Tatjanu Neilandi (e-pasts: tatjana.neilande@talsi.lv; tālrunis: 22014155). Vairāk informācijas šeit.
 • Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, izvērtēs iespēju uzņēmējiem, pamatojoties uz iesniegumu, piešķirt pašvaldības īpašuma nomas maksas atlaidi vai to nepiemērot vispār. Šī atbalsta saņemšanas kritērijus noteikusi valsts, bet to atbilstību katram uzņēmējam individuāli, izvērtēs pašvaldība. Vairāk informācijas šeit. Informācija par piešķirtajiem nomas maksas samazinājumiem vai atbrīvojumiem publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv sadaļā “Uzņēmējiem”.
 • Talsu novada pašvaldība veikusi aptauju novada uzņēmēju vidē, lai saprastu, kāda ir Covid-19 ierobežošanas pasākumu radītā ietekme novada ekonomiskajā darbībā. Vairāk informācijas šeit.

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To var ērti izdarīt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  Lietošanas instrukcija šeit. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā šeit.

 Kultūra un sports (informācija papildināta 22.05.2020.)

 • 31. martā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja paziņoja, ka jūlijā plānotie dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gadu no 5. līdz 10. jūlijam.
 • Talsu novada dome vienojās par kultūras un sporta pasākumu atcelšanu līdz 31. jūlijam.
 • Vienlaicīga pulcēšanās pieļaujama 25 cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci. Izņēmums ir ģimenes locekļu pulcēšanās, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, un pulcēšanās darba vietās, ja amata pienākumus nav iespējams veikt attālināti.
 • Apmeklētājiem slēgti kultūras un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieri un vingrošanas iekārtas.
 • Ievērojot drošību, atļautas sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības mācības klātienē. Sporta centri pieejami Talsu novada sporta skolas treniņu procesa nodrošināšanai un organizētu sporta treniņu nodarbībām, sporta organizācijām pēc iepriekš saskaņota treniņu grafika.
 • Publiski pieejami skeitparki Talsos un Valdemārpilī.
 • Ikvienam ir iespēja apmeklēt āra sporta laukumus, ievērojot distancēšanās noteikumus. Detalizētāka kārtība šeit.
 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada tūrisma informācijas centri Talsos, Sabilē un Valdemārpilī. Kontaktinformācija pieejama šeit. Ir atļauts tūrisma informācijas centriem un muižām sniegt tūrisma pakalpojumus āra teritorijā, ievērojot MK rīkojumā Nr. 103 noteiktās prasības.
 • Talsu novada bibliotēkas nodrošina grāmatu apmaiņu tikai tad, ja to iespējams izdarīt bez tiešā kontakta. Detalizētāka kārtība šeit. Ikvienam ir iespēja izmantot interneta resursus latviešu, krievu un angļu valodā bez maksas (šeit)
 • Apmeklētājiem slēgts kinoteātris “Auseklis”, taču Talsu novada muzejs atsāk apmeklētāju pieņemšanu.
 • No 1. jūnija atļauts atsākt organizētu amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, amatierteātru, folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu, tautas mūzikas grupu (kapelu), tautas lietišķās mākslas studiju vai pulciņu un citu amatiermākslas kolektīvu – darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, ievērojot sanitārā protokola prasības.

Izglītība un interešu izglītība (informācija papildināta 22.05.2020.)

 • No 23. marta Talsu novada izglītības iestādēs mācības process notiek attālināti.
 • Izglītības un zinātnes ministrija Talsu novada pašvaldībai nodevusi bezatlīdzības lietošanā 46 viedtālruņus un planšetes. Izglītības iestādes tās nodevusi skolēniem, kuriem nav iespēju piedalīties attālinātajā mācību procesā, jo trūkst tehniskā aprīkojuma.
 • Netiek aprēķinātas soda un kavējumu naudas par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izglītojamajiem līdz mēnesi pēc ārkārtas situācijas valstī atcelšanai. Aprēķinātās soda un kavējuma naudas, kas aprēķinātas līdz 1. martam, netiks dzēstas.
 • 12. klasēm eksāmeni notiks, taču 9. klašu audzēkņiem eksāmeni nebūs jākārto. Eksāmeni paredzēti jūnija sākumā. Precīzi to norišu datumi pieejami šeit.
 • Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem vairs nav katru dienu jāiesniedz apliecinājums, ka ne bērns, ne ģimenes locekļi nav bijuši ārvalstīs un nav saskārušies ar personām, kas 14 dienu laikā bijušas ārvalstīs, bet vecāki, kuriem ir bērni līdz četru gadu vecumam, ir aicināti bērnus paturēt mājās. 22. maijā Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs ieradušies 598 bērni. Izglītības pārvalde informē, ka bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs palielinās.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki dodas ikgadējos atvaļinājumos, lai varētu nodrošināt, ka vasarā strādās vairāk iestāžu. Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinās darbu visu vasaru.
 • No 13. maija, ievērojot drošību, atļautas sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības mācības klātienē.
 • No 1. jūnija klātienē būs atļauta interešu izglītības norise, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo izglītības norise un valsts un iestājpārbaudījumu norise.

Sociālā aizsardzība (informācija papildināta 22.05.2020.)

 • Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”.
 • Slēgts Dienas centrs senioriem.
 • No 13. maija darbu atsāks higiēnas pakalpojumu centrs un “Labo lietu lāde”.
 • Talsu novada pašvaldība aicina cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā vai kuriem nav iespēju sarūpēt sev pārtiku, sazināties ar Sociālo dienestu. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem šādās situācijās tiks piegādāta krīzes pārtikas paka. Zvanīt pa tālruni 29357075 vai rakstīt e-pastā tatjana.kuzmuka@talsi.lv.
 • Talsu novada pašvaldība aicina sazināties ar Sociālo dienestu ikvienu vientuļu pensionāru vai ikvienu cilvēku, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešama palīdzība. Tiks meklēti risinājumi krīzes situācijām.
 • Sociālā dienesta informācija par pakalpojumiem ārkārtas situācijā pieejama šeit.
 • Talsu novada dome izmaksā pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī, tas tiks izmaksāts no 1. līdz 12. klases audzēkņiem, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju (detalizētāka informācija šeit). Pabalstu ārkārtējās situācijas laikā izmaksās arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem: no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bēriem, kuri dzimuši 2013. gadā un agrāk, apgūst speciālo izglītības programmu, ir bērni invalīdi. Līdz 20. maijam izmaksāti 59 000 eiro.
 • Talsu novada dome apstiprinājusi ēdināšanas atbalsta sniegšanu trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm, kam tiek piešķirta valsts budžeta dotācija, un skolēniem no Upesgrīvas pamatskolas. Par piemērotāko atzīta speciālu pārtikas paku 25 eiro apmērā sagādāšana un izsniegšana. Vairāk informācijas šeit.
 • Talsu novada dome pieņēmusi izmaiņas saistošajos noteikumos, kas  paredz, ka laika periodā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, lai ierobežotu COVID -19 izplatību, pašvaldība izmaksās krīzes pabalstu 80 eiro apmērā mēnesī vienai personai. Pabalstu piešķirs Talsu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nav ienākumu, vai ir radušies papildus izdevumi, ko nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm, vai persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Vairāk informācijas šeit. Sociālais dienests saņem iesniegumus pabalsta saņemšanai, iesniegtā informācija tiek izvērtēta, vai situācija atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Līdz 20. maijam izmaksāti 1340 eiro.

SIA “Talsu namsaimnieks”(informācija papildināta 23.03.2020.)

 • SIA “Talsu namsaimnieks” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski. Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Atceltas plānotās sapulces.
 • Uzņēmums klientiem neaprēķinās maksājumu nokavējuma procentus līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.
 • Iedzīvotājiem, ja ir interese, ir iespējams pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pasākumiem – dezinfekcijai. Tas tiks darīts, saņemot pieprasījumu no daudzdzīvokļu mājas pārstāvja (mājas vecākā).

SIA “Talsu ūdens”

 • SIA “Talsu ūdens” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālruni 63222216 vai elektroniski info@talsuudens.lv.
 • Slēgta kase. Maksājumus var veikt internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru) un kasēs veikalā “Maxima”, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa 0,50 eiro)
 • Klientiem, kuri maksājumus veic uzņēmuma kasē, rēķina maksāšanas termiņš tiks pagarināts.
 • Tehnisko dokumentu, atļauju saskaņošana, avārijas situāciju pieteikšana iespējama, sazinoties pa tālruni 63222216 vai 28332263.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Skaitītāju rādījumus nebūs iespējams ziņot klātienē.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” (informācija papildināta 18.05.2020.)

 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” biroji Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā nodrošina klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā arī nodrošina līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu.
 • Uzņēmums turpina nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu pēc noslēgtā grafika un arī tukšo dalītā vāktā iepakojuma konteinerus.
 • No 14. aprīļa atjaunota visa veida atkritumu un iepakojuma materiālu  pieņemšana arī no privātpersonām poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Pakalpojumu turpinās nodrošināt arī juridiskām personām, kā līdz šim.
 • No 18. maija darbu atsāk klientu apkalpošanas centrs, A. Lerha-Puškaiša iela 6. Pirmdienās no 13.00 līdz 18.00; trešdienās no 13.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (informācija papildināta 18.05.2020.)

 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī Dzemdību nodaļā pārtraukti pacientu apmeklējumi, kā arī nav atļauts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei).
 • Sūtījumus pacientēm iespējams nodot, piezvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm. Ierobežojumu laikā Dzemdību nodaļā atceltas arī lekcijas topošajiem vecākiem. Vairāk informācijas slimnīcas mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63624404.
 • No 13. maija paplašināts pieejamo pakalpojumu klāsts. Vairāk informācijas šeit.

Ievērībai! (informācija papildināta 22.05.2020.)

Ja esi bijis ārvalstīs vai saskarsmē ar kādu, kurš atgriezies ārvalstīm, tad obligāta ir 14 dienu karantīnas ievērošana. Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

No 17. marta slēgta starptautiskā pasažieru kustība – personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Kravu plūsma tiek saglabāta un nodrošināta. No 15. maija atcelti ieceļošanas ierobežojumi un nodrošināta Baltijas valstu iedzīvotāju brīva pārvietošanās ar sauszemes, jūras vai aviotransportu. Vairāk informācijas šeit.

Informāciju par cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm, bet ir aizdomas par pašizolācijas neievērošanu, var iesniegt Valsts policijā pa tālruni 110 vai Talsu novada pašvaldības policijā šeit vai pa tālruni 26132701.

Pašvaldības policija saņem ziņojumus par sociālās distancēšanās neievērošanu, par pulcēšanos. Ir stājušies spēkā jauni soda apmēri, tie ir daudz bargāki: par epidemioloģisko prasību neievērošanu fiziskām personām sods būs līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām – līdz 5000 eiro.

Talsu novada Pašvaldības policija regulāri apseko iespējamās publiskās pulcēšanās vietas, daudziem izteikti mutiski aizrādījumi, kas netiek reģistrēti. Īpaši vērojama jauniešu pulcēšanās, neievērojot noteiktās drošības prasības gan skeitparkā, gan Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā.

Ir grozīts likums un šobrīd arī pašvaldības policija, ne tikai Valsts policija, var uzsākt administratīvo lietvedību par pārkāpumiem.

Talsu pilsētā papildināts videonovērošanas kameru tīkls, līdz ar to policija var sekot līdzi notiekošajam pilsētā esošajos stadionos pie Talsu 2. vidusskolas un Talsu Valsts ģimnāzijas, kā arī skeitparkā.

Sabiedriskajā transportā obligāti jālieto deguna un mutes aizsegs.

Inita Fedko