Skip to main content

Jaunumi

Informācija par satiksmes ministra pieņemtajiem lēmumiem par izņēmuma atļaujām starptautiskajiem pasažieru reisiem

Ar Covid-19 saistītie ierobežojumi Talsu novadā un aktuālā situācija

No 9. novembra Latvijā tiek ieviesta ārkārtējā situācija, kas paredz virkni ierobežojumu dažādās jomās. Talsu novada pašvaldība Administratīvais centrs, pilsētu un pagastu pārvaldes apmeklētājiem tiek slēgtas. Iedzīvotāju jautājumi tiks risināti, sazinoties attālināti. Nepieciešamības gadījumā tikšanās klātienē tiks nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta. Dokumentus iedzīvotāji varēs iesniegt elektroniski vai papīra formā, ievietojot tos pie administratīvā centra, pilsētu […]

No 9. novembra Latvijā tiek ieviesta ārkārtējā situācija, kas paredz virkni ierobežojumu dažādās jomās.

Talsu novada pašvaldība

Administratīvais centrs, pilsētu un pagastu pārvaldes apmeklētājiem tiek slēgtas. Iedzīvotāju jautājumi tiks risināti, sazinoties attālināti. Nepieciešamības gadījumā tikšanās klātienē tiks nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta. Dokumentus iedzīvotāji varēs iesniegt elektroniski vai papīra formā, ievietojot tos pie administratīvā centra, pilsētu un pagastu pārvaldēm izvietotajās pasta kastītēs.

Atgādinām, ka Talsu novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pašvaldības piedāvātos elektroniskos pakalpojumus tīmekļvietnē latvija.lv.

Slēgtas kases pilsētu un pagastu pārvaldēs. Arī centrālā kase Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā iedzīvotājiem nav pieejama. Maksājumi veicami internetbankā.

Pēdējo 14 dienu laikā Covid-19 saslimšana konstatēta pieciem pašvaldības darbiniekiem – četriem Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniekiem un vienam centrālās administrācijas darbiniekam.

Talsu novada dome

Līdz ārkārtējās situācijas beigām atceltas Talsu novada domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

Talsu novada domes komiteju un domes sēdes notiks attālināti.

Kultūra

Talsu novada iedzīvotājiem, ievērojot noteiktās drošības prasības, atvērtas ir bibliotēkas, muzeji un kultūras centri. Bibliotēkās būs iespējama tikai grāmatu apmaiņa.

Apmeklētājiem tiek slēgts kinoteātris “Auseklis”.

Visā Talsu novadā tiek atcelti plānotie kultūras pasākumi.

Tiek atcelti 11. novembrī plānotie Lāčplēša dienas gājieni. Iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja noteiktā vietā novietot iedegtas svecītes, lai tādā veidā pieminētu Lāčplēša dienas notikumus. Ikviens aicināts šajā dienā logos ievietot iedegtas svecītes.

Talsu novadā tiek atcelti visi plānotie Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi un svinīgie apbalvojumu pasniegšanas pasākumi. Talsu novada pašvaldība nodrošinās apbalvojumu pasniegšanu alternatīvā veidā. Tiks domāts cits risinājums arī 18. novembrī paredzētajai multimediālajai pastaigai Talsos “Talsi (at)spīd Latvijā”. Informācija par to sekos.

Sports

Atcelti visi sporta pasākumi.

No 9. novembra Talsu novadā atsāksies sporta nodarbības. Ārkārtējās situācijas nosacījumi paredz, ka treniņprocesu iespējams organizēt ārā, neizmantojot ģērbtuves, ne vairāk kā desmit cilvēkiem, neskaitot treneri.

Iekštelpās iespējams trenēties individuāli, viens cilvēks drīkst trenēties kopā ar treneri, kā arī ar treneri drīkst trenēties cilvēki no vienas mājsaimniecības.

Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes turpina darbu.

1.-6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē, bet 7.-12. klašu audzēkņi mācības turpina attālināti.

Saslimšana ar Covid-19 konstatēta pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” darbiniekam, kuram bijis kontakts ar vienas grupiņas bērniem. Attiecīgie audzēkņi atrodas mājas karantīnā, bet pārējie turpina apmeklēt bērnudārzu.

Saslimšana ar Covid-19 konstatēta vienam Talsu Valsts ģimnāzijas 4. klases skolēnam. Abu 4. klašu skolēniem un vairākiem pedagogiem noteikta mājas karantīna, bet mācību process bērniem notiks attālināti.

Tuvākajās nedēļās skolēniem tiks izsniegtas pārtikas pakas par laika periodu, ko bērni pavadījuši, mācoties attālināti. Paku izsniegšanu nodrošinās attiecīgo mācību iestāžu vadītāji.

Darbu atsāks Talsu novada mūzikas un mākslas skolas, interešu izglītība, meklējot piemērotāko programmu apgūšanas veidu.

Netiks aprēķināta vecāku līdzfinansējuma maksa pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Sociālā aizsardzība

Klientu apkalpošana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pārtraukta klientu apsekošana dzīvesvietās.

No 9. novembra slēgts Dienas centrs, higiēnas pakalpojumu centri.

Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”.

Sabiedriskā drošība

Talsu novada Pašvaldības policijas iecirknis apmeklētājiem ir slēgts, jautājumus iespējams risināt, ar atbildīgajiem speciālistiem sazinoties attālināti. No 9. novembra tiks apsekoti tirdzniecības centri Talsos, lai pārliecinātos par drošības prasību ievērošanu.

Ar detalizētu informāciju par ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Inita Fedko