Skip to main content

Pakalpojumi

  • Tūrisma informācija un bezmaksas informatīvie izdevumi par Talsu pilsētu, novadu, Latviju un Baltiju;
  • Gida pakalpojumi Talsu pilsētā un novadā (1.5 h – 2 h), cena 28 EUR grupai (5–40 personas);
  • Suvenīri;
  • Ceļojumu noformēšana bez papildus komisijas;
  • “Biļešu Serviss” kase;
  • Visas rezervācijas tiek veiktas klienta klātbūtnē ar tūlītēju apmaksu;
  • Izmaiņa rezervācijās – pēc faktiskajām izmaksām.

Cenās iekļauts PVN 21% un tās apstiprinātas ar 2019. gada 17. oktobra Talsu novada domes lēmumu 595.  „Par Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas maksas pakalpojumiem”.