Skip to main content

Jaunumi

Ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi Talsu novadā

Ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi Talsu novadā

Valdība 17. decembrī lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Tie paredz stingrāku drošības pasākumu ieviešanu no 21. decembra līdz 11. janvārim. Ar detalizētu papildu drošības pasākumu skaidrojumu iespējams iepazīties tīmekļvietnē mk.gov.lv. Talsu novada pašvaldība informē, kā jaunie ierobežojumi ietekmēs Talsu novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbu no 21. decembra. […]

Valdība 17. decembrī lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Tie paredz stingrāku drošības pasākumu ieviešanu no 21. decembra līdz 11. janvārim.

Ar detalizētu papildu drošības pasākumu skaidrojumu iespējams iepazīties tīmekļvietnē mk.gov.lv.

Talsu novada pašvaldība informē, kā jaunie ierobežojumi ietekmēs Talsu novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbu no 21. decembra.

Talsu novada pašvaldības administrācija

 • Darbs nodrošināts attālināti, klātienē speciālisti strādā pēc iepriekš sastādīta grafika. Tas attiecas arī uz Talsu novada domes un Talsu novada pašvaldības izpildvaras vadību. Visi pašvaldības speciālisti pieejami attālināti, sazinoties telefoniski vai e-pastā. Kontakti pieejami ŠEIT.
 • Apmeklētājiem slēgtas pilsētu un pagastu pārvaldes, pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti, sazinoties telefoniski vai e-pastā. Kontakti pieejami ŠEIT.
 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību uzņēmumi SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Talsu ūdens”, SIA “Talsu televīzija”. Ar uzņēmumu darbiniekiem iespējams sazināties telefoniski vai e-pastā.
 • Slēgta Talsu novada pašvaldības centrālā kase un kases pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Sociālā aizsardzība

 • Sociālais dienests strādā klātienē, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī veic normatīvajos aktos noteikto sociālo maksājumu izmaksu. Sociālā dienesta speciālistu kontakti pieejami ŠEIT.
 • Sociālā dienesta speciālisti neveic klientu apsekošanu dzīvesvietās un nepieņem apmeklētājus klātienē, izņemot atsevišķas krīzes situācijas.
 • Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”, izņēmums ir vizītes ar iestādes vadītāja dotu atļauju.
 • Apmeklētājiem slēgts Dienas centrs.
 • Pēc iepriekšēja pieraksta atvērti Higiēnas pakalpojumu centri Talsos un Zvirgzdos.

Izglītība, interešu un profesionālās ievirzes izglītība

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs tiek nodrošināts esošajā kārtībā.
 • Pagarināts brīvlaiks 1.- 6. klašu skolēniem līdz 8. janvārim.
 • Pārtrauktas interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības individuāli klātienē.
 • Netiks aprēķināta līdzfinansējuma maksa vecākiem, kuru bērni ir izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, audzēkņi.

Kultūra, sports, tūrisms

 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada kultūras centri, brīvā laika pavadīšanas centri, tautas nami un kultūras nami, kinoteātris “Auseklis”, jauniešu klubi.
 • Apmeklētājiem slēgts Talsu novada muzejs.
 • Apmeklētājiem slēgtas Talsu novada bibliotēkas. Talsu Galvenās bibliotēkas klientiem iespējama grāmatu atdošana pie ieejas esošajā grāmatu kastē. Citviet grāmatu atdošana nav iespējama, tāpat kā nevienā no bibliotēkām nav iespējama jaunas lasāmvielas izsniegšana.
 • Apmeklētājiem slēgtas Talsu novada sporta halles, sporta centri, trenažieru zāles, ledushalle. Iespējamas tikai nodarbības ārtelpā līdz desmit cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves un nodrošinot pārējās drošības prasības.
 • Pēc iepriekšēja pieraksta pieejamas treniņnodarbības iekštelpās Talsu sporta hallē Latvijas pieaugušo izlases un Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem.
 • Amatiermākslas mēģinājumi drīkst notikt tikai attālināti.
 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada Tūrisma informācijas centri.

Sabiedriskā drošība

 • Pašvaldības policija turpina nodrošināt sabiedrisko kārtību novadā, reaģē uz izsaukumiem, veic pārbaudes drošības prasību ievērošanā.