Skip to main content

Jaunumi

Informācija Latvijas valstspiederīgajiem Apvienotajā Karalistē

Informācija Latvijas valstspiederīgajiem Apvienotajā Karalistē

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienests izstājas no Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES sastāva, līdz ar to Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) EURES konsultanti vairs nesniegs konsultācijas darba devējiem par darbinieku piesaisti un atlasi Apvienotajā Karalistē, savukārt darba meklētāji vairs netiks konsultēti par darba un dzīves apstākļiem šajā valstī. Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo […]

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienests izstājas no Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES sastāva, līdz ar to Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) EURES konsultanti vairs nesniegs konsultācijas darba devējiem par darbinieku piesaisti un atlasi Apvienotajā Karalistē, savukārt darba meklētāji vairs netiks konsultēti par darba un dzīves apstākļiem šajā valstī. Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, bet vēlas atgriezties Latvijā, varēs saņemt NVA EURES konsultācijas par remigrācijas jautājumiem, proti – par NVA atbalstu un pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā.

Ar jautājumiem par Apvienotajā Karalistē piešķirto bezdarbnieka pabalstu vai pensijas eksportu iesakām turpmāk vērsties Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienesta sociālo pakalpojumu departamentā, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Starptautisko pakalpojumu nodaļā. Plašāku informāciju par sociālo drošību Apvienotajā Karalistē pēc BREXIT var atrast Apvienotās Karalistes valsts iestāžu vienotajā mājaslapā.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotajā Karalistē tiek ieviesta punktu imigrācijas sistēma (PIS), kas aizstāj līdz šim ierastās tiesības uz pārvietošanās brīvību, kas paredzētas ES likumdošanā. Lai varētu mācīties vai strādāt Apvienotajā Karalistē, turpmāk būs jāpiesakās vīzai. Bez vīzas uz Apvienoto Karalisti varēs braukt tikai tūrisma vai viesošanās nolūkos, uzturoties valstī ne ilgāk kā 6 mēnešus. Taču šādas uzturēšanās laikā būs liegts Apvienotajā Karalistē strādāt vai studēt. Lai ieceļotu Apvienotajā Karalistē, Latvijas iedzīvotājiem būs jāuzrāda pase kā ceļošanas dokuments.

Lai izvairītos no neplānotām veselības pakalpojumu saņemšanas izmaksām, t.sk. ar repatriāciju saistītiem izdevumiem, pirms došanās uz Apvienoto Karalisti ir jāiegādājas veselības apdrošināšanas polise, jo ceļojumiem vairs nebūs derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Ja ir papildu jautājumi, sazinieties ar EURES konsultantiem www.nva.gov.lv/eures