Skip to main content

Jaunumi

Visit Talsi logo

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Centrālās pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāju

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja/-s amata vietu (profesijas kods 1431 15)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Centrālās pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāju, kurš īstenos valsts un Talsu novada tūrisma politiku Talsu novadā.  Koordinēs, pārraudzīs un metodiski vadīs Pašvaldības tūrisma nozares iestāžu un struktūrvienību darbību Talsu novadā.  Veicinās līdzsvarotu, kvalitatīvu, augstvērtīgu, plašai mērķauditorijai pieejamu tūrisma piedāvājumu, inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu un pieejamību Talsu novadā.

Tūrisma nodaļas vadītāja amata konkursa nolikums

Tūrisma nodaļas vadītāja amata apraksts

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistīto problēmu risinājumu, Tūrisma nodaļas organizāciju un Tūrisma nodaļas nolikumā noteikto funkciju izpildi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības apliecinoša dokumenta atvasinājums;
 • pretendenti var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos 5 gados apgūtu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju papildināt zināšanas un prasmes;
 • dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
 • atsaucīgus un draudzīgus kolēģus;
 • papildatvaļinājumu, prēmijas un naudas balvas saskaņā ar Pašvaldības administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikumiem;
 • atlīdzību 1691 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pieteikumu, ar norādi Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja amatu”, var iesniegt:

 • slēgtā aploksnē Talsu novada apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā;
 • slēgtā aploksnē ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
 • pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201;
 • nosūtot uz e-pasta adresi vakances@talsi.lv.

Pa pastu iesūtītam vai personīgi iesniegtam pieteikumam jābūt personīgi parakstītam, savukārt e-pastā iesūtītam pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāiesniedz Pašvaldībā vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu (pasta zīmogs) vai e-pastā vakances@talsi.lv līdz 2023. gada 29. novembra plkst. 12.00. Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti dalībai konkursa otrajā kārtā. Atklāts amata konkurss norisinās divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek vērtēta pretendenta izglītība un pieredze. Otrajā kārtā (darba intervijā ar pretendentu) tiek uzaicināti pretendenti, kuri izturējuši atklāta amata konkursa pirmo kārtu

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālruņa numurs 63232110.

Pretendentiem jāpiesakās līdz 29.11.2023.