Skip to main content

Jaunumi

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumiem kultūrā un sportā!, titulbilde

Piesaki pretendentus apbalvojumiem kultūrā un sportā

Lai atzīmētu Talsu novada spilgtākos notikumus 2022. gadā un godinātu radošākos un sportiskākos novada iedzīvotājus, Talsu novada kultūras un sporta ļaudis tiks pulcēti vienuviet, un apbalvojumi abās jomās tiks pasniegti Kultūras un sporta apbalvojumu pasniegšanas pasākumā 2023. gada 10. februārī, Talsu sporta hallē. Apbalvojumus kultūras un sporta jomā paredzēts pasniegt 18 nominācijās. Ikvienam Talsu novada […]

Lai atzīmētu Talsu novada spilgtākos notikumus 2022. gadā un godinātu radošākos un sportiskākos novada iedzīvotājus, Talsu novada kultūras un sporta ļaudis tiks pulcēti vienuviet, un apbalvojumi abās jomās tiks pasniegti Kultūras un sporta apbalvojumu pasniegšanas pasākumā 2023. gada 10. februārī, Talsu sporta hallē.

Apbalvojumus kultūras un sporta jomā paredzēts pasniegt 18 nominācijās. Ikvienam Talsu novada iedzīvotājam ir iespēja izvirzīt savus pretendentus līdz 18. janvārim plkst. 17.00, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnes apbalvojumu sadaļā. Pieteikuma anketas jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļai, ievietojot pastkastē, K. Valdemāra 17a, Talsos, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi ksan@talsi.lv.

Apbalvojumiem kultūrā iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt pieteikumus nominācijās „Gada kultūras pasākums”, „Gada notikums kultūrā”, „Gada kultūras cilvēks”, „Gada kultūras lepnums”, „Gada bibliotekārs”, „Gada muzeja darbinieks” un „Par mūža ieguldījumu kultūrā”.

Apbalvojumiem sportā iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt pieteikumus nominācijās „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākā komanda”, „Labākais treneris”, „Cerība sportā”, „Labākais tehnisko sporta veidu sportists/sportiste”, „Entuziasts sportā”, „Mūža ieguldījums sportā”, „Labākais sporta skolotājs”, „Sporta atbalstītājs” un „Gada sporta notikums Talsu novadā”.

Pieteikuma anketu un nolikumus meklē talsunovads.lv apbalvojumu sadaļā.

Goda nosaukumam „Gada notikums kultūrā” var izvirzīt kandidātus par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no kultūras jomām, mākslas faktu vai ilglaicīgu Talsu novadam nozīmīgu kultūras procesu aizvadītā gada laikā.

Goda nosaukumam „Gada kultūras cilvēks” var nominēt par individuālu, izcilu sasniegumu kādā no profesionālās vai amatiermākslas jomām, literatūrā, novadpētniecībā, tradicionālajā kultūrā vai par spilgtu jaunradi aizvadītajā gadā.

Goda nosaukumam „Gada kultūras lepnums” var izvirzīt kandidātus par īpašiem sasniegumiem kultūras jomā 2022. gada laikā, kas ir būtiski un ar paliekošu nozīmi valsts vai starptautiskā mērogā.

Goda nosaukumam „Gada bibliotekārs” var izvirzīt kandidātus par aktīvu un radošu darbību bibliotēku jomā, kas ir veicinājusi bibliotēku pakalpojumu piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem aizvadītā gada laikā.

Goda nosaukumam „Gada muzeja darbinieks” var izvirzīt kandidātus par aktīvu un radošu darbību muzeju jomā, kas ir veicinājusi muzeju pakalpojumu piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem aizvadītā gada laikā.

Titulam „Par mūža ieguldījumu kultūrā” var nominēt Talsu novada kultūras darbiniekus par ilggadēju darbu (vairāk nekā 35 gadu) un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām.

Goda nosaukumu „Gada kultūras pasākums” piešķir par Talsu novadam nozīmīga, radoša un kvalitatīva pasākuma rīkošanu 2022. gadā. Uzvarētājs šajā nominācijā tiks noteikts balsojumā Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā un sociālajos tīklos.

Nominācijās „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākā komanda” var izvirzīt kandidātus par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kandidātus, kuri devuši būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Nominācijā „Labākais treneris” var izvirzīt individuālo sporta veidu sportistu, sporta spēļu komandu un komandu sporta veidu trenerus par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu ievērojamiem sasniegumiem sportā.

Nominācijā „Cerība sportā” var izvirzīt jauniešus – individuālo sporta veidu sportistus, jauniešu sporta spēļu komandu dalībniekus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā.

Nominācijā „Labākais tehnisko sporta veidu sportists/sportiste” var izvirzīt kandidātus – tehnisko sporta veidu pārstāvjus, kuri devuši būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Nominācijās „Entuziasts sportā” un „Sporta atbalstītājs” var izvirzīt kandidātus par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Talsu novada sporta attīstībā.

Nominācijā „Labākais sporta skolotājs” var izvirzīt izglītības iestāžu sporta skolotāju par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu ievērojamiem sasniegumiem sportā.

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” var nominēt kandidātus par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbības sekmēšanā Talsu novadā un Talsu novada popularizēšanā.

Ar apbalvojumu „Gada sporta notikums Talsu novadā” apbalvo populārāko sporta notikumu Talsu novadā 2022. gadā, apbalvojumam var izvirzīt sporta organizāciju, kas devusi būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā, organizējot reģiona, Latvijas, Eiropas vai pasaules mēroga pasākumu Talsu novadā.