Skip to main content

Jaunumi

Talsu novada tūrisma informācijas centri apmeklētājiem slēgti līdz 11. janvārim

Aicina iesniegt pieteikumus kultūras un tūrisma projektu konkursa 2022. gada III kārtai.

Talsu novada pašvaldība aicina no 29. jūlija līdz 17. augustam pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) vai elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus, kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2022. gada nogalē. 2022. gada konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 EUR.  Konkursa III kārtā pieejamais […]

Talsu novada pašvaldība aicina no 29. jūlija līdz 17. augustam pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) vai elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus, kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2022. gada nogalē.

2022. gada konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 EUR.  Konkursa III kārtā pieejamais finansējums 13 339,01 EUR.

Šī gada projektu konkursa prioritāte – kultūrvides unikalitāte, jaunrade un kopienas tradīcijas projektos, kuri īstenoti inovatīvā veidā, veicina dažādu kultūras un tūrisma aktivitāšu pieejamību Talsu novadā.   

Kultūras daļas speciālisti sniedz konsultācijas projektu sagatavošanā. Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 26687442.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama mājas lapā www.talsunovads.lv sadaļā: iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss

Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa