Vilkmuižas kalns

Vilkmuižas kalns, Vilkmuižas ezers. Kas to var pateikt, vai ezers kalna vārdā vai kalns ezera vārdā nosaukts. Vai šeit lielās teiksmu zivis mīt? Tik zināms, ka ezera austrumu malā vēl 19.gadsimta vidū atradusies baronu Firksu (Baron von Fircks) dzimtai piederošā Vilkmuiža, bet pretēja pusē, Talsu kroņa muiža. Vilkmuižas ezers ir tikai 1 km garš, 200 m plats, 3-5m dziļš, tas ir ievērojams kuršu senlietu glabātājs, pazīstams arheologiem tālu ārpus Latvijas. Ezers ir savdabīga seno kuršu ugunskapu apbedījuma vieta 11. – 14.gadsimtā. Ezera austrumu malā atradusies kulta vieta mirušo sadedzināšanai. Sārtā kopā ar mirušo sadega ieroči, darba rīki, rotaslietas, bet ugunskura atliekas iegremdēja ezerā. Pirmās senlietas ezerā atrada kāds talsinieks 1928.gada ziemā. Meklējot norauto vizuli, viņš ar grābekli pārmeklēja ezera dibenu un ikreiz izvilka kādu bronzas vai dzelzs senlietu. 1934.gada vasarā pirmos zinātniskos pētījumus veica arheologa E.Šturma vadībā un atrada vairāk kā 1000 senlietas. 1936.gadā pētījumus turpināja arheologs H.Riekstiņš, no ezera izceļot 1810 senlietas, bronzas aproces, saktas, kaklariņķus, dzelzs ieročus, zirglietas, jātnieku piederumus. Ar tam var iepazīties Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā.Talsu novada muzejā aplūkojamas 1953.gada arheoloģiskajos izpētes darbos iegūtās vairāk kā 600 senlietas.

Talsi