05.05.2016

Saredzēt citādu pilsētu

Audēju kopas “Talse” dalībnieces aicina uz izstādi, kas
veltīta Sauleskalnam un Tiguļkalnam. Izstāde ir otrā no cikla
“Talsu deviņi pakalni” un ir veidota sadarbībā ar dzejnieci Maiju
Laukmani.