Skip to main content
05.05.2017

4.maija Dziedošais autobuss – Strazde

Dziedošais autobuss ir Talsu novada pašvaldības veidota akcija
4.maijā, kad par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanai Talsu
novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas apceļot Talsu novadu ar
autobusu, pa ceļam dziedot tautasdziesmas, ziņģes un citas tautu
vienojošas un dvēseli pacilājošas dziesmas. Šogad Dziedošie
autobusi apceļoja Talsu puses muižas un devās uz Spāri, Strazdi un
Tiņģeri.