Skip to main content

Tīmekļvietnes piekļūstamības novērtējums

Novērtējot visittalsi.com pēc Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, secināts, ka vietne atbilst tikai 2 no 11 piekļūstamības kritērijiem, tādēļ Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļa uzņemas veikt nepieciešamos uzlabojumus 2021. gada laikā. Pilns piekļūstamības paziņojums, protokols, auditorijas novērtējums un piekļūstamības prasību ieviešanas pārmērīgā sloga finanšu aprēķina veidlapa pieejama PDF failā zemāk.