Skip to main content

Jaunumi

Talsu novads logo

Tev ir uzņēmējdarbības ideja? Piesakies pašvaldības finansējumam!

Talsu novada pašvaldība jau piekto gadu organizē uzņēmējdarbības ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Tajā pašvaldības finansiālajam atbalstam var pieteikties gan esošie novada uzņēmēji, gan uzņēmēji, kuri vēl tikai plāno īstenot savu ieceri. Pieteikties konkursam var no 29. marta līdz 30. aprīlim. Konkursā „Dari Talsu novadam” ir iespēja piesaistīt „starta kapitālu” jauna uzņēmuma dibināšanai vai esošā […]


Talsu novada pašvaldība jau piekto gadu organizē uzņēmējdarbības ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Tajā pašvaldības finansiālajam atbalstam var pieteikties gan esošie novada uzņēmēji, gan uzņēmēji, kuri vēl tikai plāno īstenot savu ieceri. Pieteikties konkursam var no 29. marta līdz 30. aprīlim.

Konkursā „Dari Talsu novadam” ir iespēja piesaistīt „starta kapitālu” jauna uzņēmuma dibināšanai vai esošā attīstīšanai. Tā mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. Šajā gadā pretendentiem pieejamais finansējuma apjoms ir 15 000 eiro.

Piecu gadu laikā atbalstīts 21 pretendents un izmaksāts finansējums 33 010,18 eiro apmērā.

Finansējumu var piesaistīt virknei aktivitāšu, piemēram, iekārtu un instrumentu iegādei, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju risinājumu iegādei, izstrādei, uzstādīšanai, pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju un citu) izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai (arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai), zīmola un produkcijas izstrādei, specifiska rakstura darbaspēka apmācībām, pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi, ražošanas ēku būvniecībai (arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai), sertifikācijas un standartu ieviešanai (kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā).

Savukārt neattiecināmās izmaksas ir procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi, naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas, esošo būvju un teritoriju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi, personāla atlīdzība, informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mārketinga pasākumu īstenošana, nodokļi un nodevas, izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

Pašvaldības atbalsta apjoms vienam pretendentam ir līdz 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 3000 eiro.

Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti, kuri nodarbina ne vairāk kā desmit cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kuras iegūto finansējumu ieguldīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Atbalstu viens pieteikums var saņemt ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktu savu biznesa ideju, jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums), kā arī jāsagatavo pārējā konkursa nolikumā prasītā informācija:

  • naudas plūsmas pārskats par diviem gadiem (2. pielikums);
  • apliecinājums par pretendenta atbilstību atbalsta saņemšanai (3. pielikums);
  • pretendenta un iesaistītā personāla CV;
  • iepriekšējā gada pārskats vai deklarācija, izņemot gadījumus, ja pretendents reģistrējies tekošajā gadā.

Visu nepieciešamo informāciju var saņemt, sazinoties ar projektu vadītāju Baiba Lorenci (e-pasts baiba.lorence@talsi.lv; tālrunis 29448939). Elektroniski parakstītu pieteikumu jāiesniedz līdz 30. aprīlim, nosūtot uz e-pastu daritalsunovadam@talsi.lv vai iesniedzot, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”.

Vērtēšanas kritēriji
Konkursa nolikums
Atskaites veidlapa

Baiba Lorence,
Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja