Skip to main content

Talsu novada pašvaldības  darbības struktūrā  tūrisma un viesmīlības pakalpojumu jomā ietilpst septiņi  tūrisma informācijas centri (turpmāk – TIC) – Talsos, Sabilē, Valdemārpilī, Dundagā, Rojā, Mērsragā un Kolkā (Kolkas Lībiešu saieta nams), kuru darbība ir vērsta uz teritorijas un uzņēmēju  marketingu, tūrisma produktu popularizēšanu, novada visu tūrisma objektu apmeklētāju skaita palielināšanu, naktsmītņu  izmantošanas ilguma palielināšanu un uz atkārtotu apmeklējumu sekmēšanu. TIC-u  uzdevums ir:  prasmīgi izmantojot mārketingu un zīmolvedību,  piesaistīt novadam dažādas apmeklētāju mērķa grupas gan no Latvijas, gan citām valstīm, tādējādi attīstot gan tūrisma un viesmīlības, gan citus ar tām saistītos uzņēmējdarbības veidus. Lai sekmīgāk veicinātu tūrisma jomas attīstību, katrs Talsu novada tūrisma informācijas centrs atbild par savā pārraudzības teritorijā esošajiem tūrisma objektiem, kā arī par savā pārraudzībā esošās pilsētas vai pagasta tūrisma piesaistes vietu (objektu, naktsmītņu, ēdināšanas uzņēmumu) informācijas atjaunošanu un aktualizēšanu digitālajā vidē.  Talsu novada tūrisma informācijas centra pārraudzības teritorija ir Stendes pilsēta, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts. Sabiles tūrisma informācijas centra pārraudzības teritorija – Sabiles pilsēta, Abavas pagasts. Valdemārpils tūrisma informācijas centra pārraudzības teritorija – Valdemārpils pilsēta, Ārlavas pagasts, Lubes pagasts un Īves pagasts. Dundagas tūrisma informācijas centrs ietilpst struktūrvienībā ‘Dundagas pils’ un tā darbības  teritorija tūrisma attīstībai vēsturiski ir saglabājusies un veiksmīgi tiek īstenota  – Dundagas pagastā un  Kolkas pagastā.  Kolkas Lībiešu Saieta nams, saskaņā ar struktūrvienības nolikumu, apvienojot pašvaldības un sabiedrisko organizāciju darbu, sabiedrībai vairāk prezentē un uzkrāj Lībiešu krasta – Ziemeļkurzemes  kultūrvēsturisko mantojumu,  aktīvi pulcējot ļaudis to saglabāšanā un pārnesē  jaunākajām paaudzēm un sabiedrībai, bet iegulda darbu  arī tūrisma jomas attīstībā, novada kopējā tūrisma  marketingā.  Rojas tūrisma informācijas centra darbības teritorija – Rojas pilsēta un pagasts. Mērsraga tūrisma informācijas centra pārraudzības teritorija – Mērsraga pagasts, Ķūļciems un Upesgrīva .

      Visi novada TIC-i  savā darbībā vadās pēc: Talsu novada Tūrisma attīstības plāna 2022.-2025.; Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.- 2040.’ ; Talsu novada attīstības programmas 2022.-2028.; Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna 2019.-2025. un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021. – 2027.

      2023.gadā ir izstrādāti un īstenoti vairāki ilgtspējīgi un  nozīmīgi tūrisma marketinga pasākumi :

–  izstrādāts un mājaslapā www.visittalsi.com ievietots  audiogids, t.sk. ar QR kodu par Talsiem, Roju, Sabili, Valdemārpili, Kolku, Mērsragu, Dundagu latviešu un angļu valodā;

– pabeigts Talsu TIC kopprojekts “Pieturi Talsos” sadarbībā ar Talsu novada muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot Talsu pilsētas 13 autobusu pieturām lielisku dizainu,  popularizējot Talsu pilsētas pievilcību un sniedzot ikvienam praktisku, tūrisma un izklaidējošu informāciju oriģinālā un atmiņā paliekošā veidā, izmantojot individuālu noformējumu Talsu pilsētas autobusu pieturu nojumēm.

Lielākie tūrisma un viesmīlības jomas attīstības pasākumi un aktivitātes 2023.gadā:

26.aprīlī – Kurzemes tūrisma asociācijas konferences sagatavošana un īstenošana Talsos

8.jūlijā – Kalendāra diena Talsos

Sērijveida ekspedīcijas “Apkārt Talsu novadam”

20.augusts – Talsu novada diena Kalnciema kvartālā Rīgā

26.- 27.augusts mājas kafejnīcu dienas “Talsu novada raibās garšas”

9.-10.septembris – mājas kafejnīcu dienas “Lībiešu krastā un Dundagas apkārtnē”

23.- 29.oktobris – Pankūku nedēļa visā novadā

         Sadarbībā ar novada uzņēmējiem un visiem TIC-iem tika izstrādāts un iegādāts  tūrisma buklets latviešu un angļu valodā, lieliski sekmējot novada atpazīstamību,  iekšzemes un ienākošo  tūrismu.

         Tāpat sadarbībā ir ievērojami uzlabota un paplašināta Talsu novada tūrisma pakalpojumu  vienotā tīmekļvietne www.visittalsi.com

      Izgūtie dati no Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk tekstā – CSP) sniedz pārskatu par:

  •  Talsu novada darbojošos naktsmītņu skaitu, kas 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gadu ir nedaudz samazinājies;
  • Talsu novada naktsmītņu noslodzi, kur 2023.gadā nedaudz ir palielinājies apkalpoto  ārzemju viesu skaits un naktsmītnēs  pavadītās naktis , bet apkalpoto viesu kopējais skaits ir nedaudz samazinājies:

Dati no CSP

Dati no Talsu novada apmeklētāju plūsmas skaitītājiem un personu uzskaites pēc ieejas biļetēm

No Talsu novada TIC-u apkopotās statistikas par TIC apmeklētāju skaitu:

Salīdzinot 2022. gada rādītājus ar 2023. gadu, visos TIC-os, izņemot Talsu TIC un Valdemārpils TIC, redzama tendence apmeklētāju skaitam klātienē  nedaudz samazināties:

Dati no Talsu novada Tūrisma informācijas centru veiktās uzskaites

Izmantojot pieejamos Google analytics interaktīvos instrumentus:

Iespējams analizēt Talsu novada esošo tīmekļvietnes www.visittalsi.com apmeklētāja profila iezīmes, lai  mērķtiecīgi izstrādāt atbilstošu marketinga stratēģiju, materiālus, darbības soļus. Gan TIC apmeklētāju, gan tīmekļvietnes lietotāju statistikā redzams, ka no kaimiņvalstīm dominē ceļotāji no Lietuvas un Vācijas.

Dati no google analytics

Dati no Instagram

Dati no Facebook

Latvijas investīciju attīstības aģentūras administrētajās Mājas kafejnīcu dienās  Talsu novadā dalība:

  • 2022.gadā – 54 mājas kafejnīcas
  • 2023.gadā – 51 mājas kafejnīca

Informāciju sagatavoja: Dace Cine,

Talsu novada pašvaldība, Tūrisma nodaļa