Skip to main content
Kurzemes tūrisma asociācijas logo

Kurzemes tūrisma asociācija

Sabiedriskā organizācija “Kurzemes tūrisma asociācija” dibināta 2001.gada 25.jūlijā ar mērķi apvienot vienā organizācijā juridiskas personas, kas darbojas Kurzemes tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, pārstāvētu Kurzemes tūrisma intereses valstiskā un starptautiskā līmenī, kā arī piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus. Talsu novada tūrisma centrs ir viens no organizācijas dibinātājiem, un direktore Inese Roze ir valdes locekle. Galvenās darbības jomas, kurās asociācija darbojas:

 • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās;
 • Kurzemes tūrisma produktu mārketings Latvijā un ārvalstīs;
 • tūristiem pievilcīga Kurzemes tēla veidošana un uzturēšana;
 • Kurzemes mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu attīstības veicināšana, uzņēmumu konsultācijas;
 • Kurzemes tūrisma izglītības un pētniecības attīstība;
 • Kurzemes tūrisma produktu identificēšana, izveide un attīstība.
Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
Tālrunis ikona 63322259
Lattūinfo logo

Lattūrinfo

Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas dibināta 1996.gadā un apvieno juridiskas un fiziskas personas, kuras mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas Republikā. LATTŪRINFO šobrīd ir 38 biedri. Talsu novada tūrisma informācijas centrs ir biedrs no organizācijas dibināšanas. Kopš 2002.gada asociācija ir EUTO (European Union of Tourism Officers) biedrs. Galvenie darbības virzieni un uzdevumi:

 • piedalīties vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē Latvijā;
 • veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas sniedzējiem, valsti, pašvaldībām un uzņēmējiem;
 • veicināt tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanu un profesionālo apmācību;
 • veicināt tūrisma informācijas savlaicīgu un precīzu nodošanu patērētājam.
Tukuma TIC, Talsu iela 5, Tukums LV-3101
Tālrunis ikona 26196869
Talsu pauguraines dabas parks logo

Talsu pauguraines dabas parka atbalsts

Biedrība dibināta 2000. gada 5.maijā, kur Talsu novada tūrisma centrs bijis kā viens no dibinātājiem. Organizācijas mērķi:

 • aktivizēt sava reģiona iedzīvotājus savstarpējai sadarbībai un līdzdarbībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai,
 • veikt pētījumus un izstrādāt projektus dabas aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanai un labvēlīga fona radīšanai reģiona sociāli ekonomiskai attīstībai.
Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis ikona 29279461