Skip to main content

Куда пойти

Природный парк “Холмы Талси”Leprozorija evaņģēliski luteriskā baznīca

Лепросорийская евангелическая лютеранская церковь

Лепросорийская евангелическая лютеранская церковь


Adrese Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads