Skip to main content

Jaunumi

Pabeigta Ķēniņkalna labiekārtošana, teritorijai iegūstot jaunu vizuālo tēlu

Valsts svētkus sagaidot, Talsu pilsētā ir noslēdzies nozīmīgs projekts, kurā sakopta un labiekārtota Ķēniņkalna apkārtne, pārvēršot to par saistošu apskates un atpūtas vietu dažādām vecuma grupām. Projekts tika īstenots divās kārtās, atsevišķi sakārtojot pieminekļa „Koklētājs” un Ķēniņkalna teritoriju. Pieminekļa „Koklētājs” un Ķēniņkalna infrastruktūras uzlabošanas un apkārtnes labiekārtošanas projektu 2018. gadā izstrādāja SIA „BM – Projekts”. Šis projekts paredzēja […]


Valsts svētkus sagaidot, Talsu pilsētā ir noslēdzies nozīmīgs projekts, kurā sakopta un labiekārtota Ķēniņkalna apkārtne, pārvēršot to par saistošu apskates un atpūtas vietu dažādām vecuma grupām. Projekts tika īstenots divās kārtās, atsevišķi sakārtojot pieminekļa „Koklētājs” un Ķēniņkalna teritoriju.

Pieminekļa „Koklētājs” un Ķēniņkalna infrastruktūras uzlabošanas un apkārtnes labiekārtošanas projektu 2018. gadā izstrādāja SIA „BM – Projekts”. Šis projekts paredzēja izveidot unikālu, Talsu novadā nebijušu objektu vecpilsētas centra daļā, nodrošinot kvalitatīvu atpūtas, tūrisma un rekreācijas infrastruktūras pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem un viesiem. Izstrādes laikā tika akcentēta vienotas koncepcijas izveide ar pēc iespējas mazāk elementiem, saglabājot dabisko kalna vidi, papildinot to un padarot apmeklētājiem pievilcīgu.

Pieminekļa „Koklētājs” labiekārtošana tika uzsākta pērnā gada augustā un pabeigti pērnā gada nogalē. 1. kārtas būvdarbu laikā uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas, velostatīvi, atjaunots celiņu segums un tajā iestrādāts apgaismojums, izvietoti informatīvie stendi, atjaunotas kāpnes un uzstādītas margas.

Savukārt Ķēniņkalna teritorijas atjaunošana – 2. kārtas būvdarbi, tika atsākti šī gada pavasarī, pārbūvējot gājēju celiņus un kāpnes, atjaunojot atbalsta margas, stiprinot nogāzes un ierīkojot apgaismojumu, kā arī uzstādot labiekārtojuma elementus: dažāda dizaina soliņus, zviļņus, atkritumu urnas, tai skaitā arī suņu ekskrementu urnas, velosipēdu novietnes, norāžu zīmes un informācijas stendus, pergolu. Vienlaikus teritorijā ierīkota neliela koka skatuve dažāda formāta pasākumu organizēšanai, atjaunots atpūtas laukums, uzstādītas labierīcības, nodrošināta videonovērošana. Tāpat teritorijā izvietoti vides objekti: stilizēts rāmis, molberts un deviņas cepures, kas simbolizē Talsu pakalnus. Teritorija ir apzaļumota, ierīkojot kokaugu un ziemciešu stādījumus, atjaunojot zālienu un veicot esošo koku vainagu korekciju, lai atsegtu ainaviskās skatu līnijas.

Teritorijas reljefa straujā kāpuma dēļ vides pieejamība nodrošināta atsevišķās zonās: atpūtas laukumā ar skatuvi, zvilnēšanas zonā, pie cepuru instalācijas un labierīcībām un pie svarīgākajiem skatu punktiem.

„Šis objekts būvstrādniekiem bija vienlaikus gan pietiekami sarežģīts, gan izaicinājumiem pilns, jo reljefa dēļ smago tehniku pastaigu taku izbūvē izmantot nebija iespējams, līdz ar to bija ļoti liels roku darbs. Līdztekus projekts bija ne vien tehniski sarežģīts, bet arī laikietilpīgs, piemēram, īpašu rūpību un uzmanību prasīja akmens gabionu žogu uzstādīšana visā parka teritorijā. Nekādi papilddarbi vai papildizdevumi, kas nebija paredzēti projekta tāmē, netika veikti – iekļāvāmies plānotajā budžetā. Nevar nepieminēt, ka karš Ukrainā un sankcijas Krievijai un Baltkrievijai ir sašūpojušas globālos tirgus, kā dēļ būtiski tika ietekmētas būvniecības materiālu piegādes ķēdes, un diemžēl šī iemesla dēļ kavējās plānoto būvdarbu izpildes grafiki,” galvenos izaicinājumus, ar ko nācās sastapties būvniecības procesā, akcentē Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante.

„Bija patiess prieks būt daļai no šī projekta, „pieliekot roku” metāla konstrukciju izgatavošanā un montāžā objektā. Tas prasīja arī radošumu un izdomas bagātību. Gan kāpņu un gājēju celiņu norobežojušās margas, gan vides objekta „Cepures” instalācija un stilizētais „Ierāmē Talsus” rāmis tika rūpīgi izgatavots pēc iepriekš izstrādāta vizualizācijas projekta. Nu mēs esam tikuši pie labiekārtotas un sakoptas teritorijas ar jauniem vides un atpūtas objektiem. Tas nozīmē daudz, un es ceru, ka Ķēniņkalns jaunajā veidolā padarīs mūsu pilsētu vēl skaistāku un dzīvīgāku,” stāsta SIA „LAC serviss” izpilddirektors Uģis Lauzējs.

Kopējās investīciju projekta izmaksas  ir 1 559 231,39 eiro (ar PVN).  Valsts budžeta finansējums 1 105 000 eiro, bet Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 454 231,39 eiro apmērā.

1. kārtas būvdarbus par 151 921,59 eiro (bez PVN) veica SIA „Talce” un apakšuzņēmējs SIA „CVS”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „pro CAD”. Savukārt 2. kārtas darbus par 1 118 749,39 eiro (bez PVN) nodrošināja „ AB Būvniecība”, bet būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe”.

Renāte Freiberga