26.03.2020

Aktualizēta informācija par Covid – 19 dēļ ieviestajiem ierobežojumiem Talsu novadā

12. martā Latvijā izsludināta ārkārtas situācija līdz 14. aprīlim, kas paredz būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darba organizācijā. Arī Talsu novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid– 19 izplatīšanās riskus.

Ierobežojumi Talsu novadā līdz 14. aprīlim

Talsu novada pašvaldības administrācija un pilsētu un pagastu pārvaldes (informācija papildināta 26.03.2020)

 • Talsu novada administratīvajā centrā Kareivju ielā 7 Talsos ir stingri ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama, sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 63232110; 26398234.
  Kāpnes abos ēkas korpusos iedzīvotāju plūsmai ir slēgtas, bet nepieciešamie pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, tikai galējās nepieciešamības gadījumā tiekoties klātienē.
  Arī visas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes stingri ierobežos apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Jautājumu risināšana iespējama, vēršoties pie attiecīgo pārvalžu vadītājiem telefoniski vai elektroniski. Kontakti pieejami šeit.
 • No 19. marta slēgta Talsu novada pašvaldības centrālā kase un arī kases pilsētu un pagastu pārvaldēs. Norēķinus iespējams veikt internetbankā. Pašvaldības kontu numuri pieejami šeit (izvēlēties pamata budžeta veidu).
 • No 19. marta visas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes apmeklētājiem ir slēgtas.
 • Talsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija neizsniegs licences līdz 14. aprīlim paredzētajiem pasākumiem.
 • Mainīts Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš, paredzot, ka visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksa jāveic līdz 16. novembrim.
 • Dzīvokļu komisijas sēdē 7. aprīlī nevarēs piedalīties iedzīvotāji, tā būs slēgta.
 • Atceltas Talsu novada domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
 • 26. martā Talsu novada domes deputāti apstiprināja grozījumus Talsu novada pašvaldības nolikumā, lai no 6. aprīļa komiteju un domes sēdes varētu notikt attālināti. Talsu novada domes komiteju un domes sēdes apmeklētājiem būs slēgtas līdz ārkārtas stāvokļa valstī atcelšanai.
 • Izmaiņas skārušas arī Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu. Tā līdz 14. aprīlim reģistrēs tikai dzimšanas un miršanas faktus, un laulību reģistrācija notiks tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē. Iesniegumus laulību reģistrācijai pieņems tikai elektroniski: parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un iesūtītus e-pastā dzimtsaraksti@talsi.lv . Dzimtsarakstu nodaļā ir arī mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai  9. 00 – 12. 00 un 13. 00 – 15. 00 un piektdienās 9. 00 – 12. 00.
 • Talsu novada Pašvaldības policijas iecirkņi Talsos un Sabilē apmeklētājiem ir slēgti. Izbraukumi uz izsaukumiem tiek nodrošināti, iesniegumus var ievietot pie Pašvaldības policijas iecirkņu ēkām izvietotajās pasta kastītēs vai iesūtīt elektroniski. Jautājumu risināšana iespējama, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem. Kontaktinformācija šeit.
 • No 26. marta analīzes, lai pārliecinātos, vai persona ir inficēta ar Covid-19, var nodot arī Talsos, Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a. Ārpus Rīgas analīžu nodošanas punkti atrodas Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī un Talsos.
 • Tiek risināts jautājums par pašvaldības telpu piedāvāšanu pašizolācijai. Par piemērotāko variantu šobrīd atzīts Strazdes bērnunams.

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To var ērti izdarīt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  Lietošanas instrukcija šeit. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā šeit.Kultūra un sports (informācija papildināta 26.03.2020.)

 • Aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā arī naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības pulcējoties.
 • Apmeklētājiem slēgti kultūras un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, sporta halles un zāles.
 • Apmeklētājiem slēgti sporta stadioni Talsos un bērnu rotaļu laukumi pilsētās, skeitparki.
 • Apmeklētājiem slēgti sporta klubi Talsos un Pastendē.
 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada tūrisma informācijas centri Talsos, Sabilē un Valdemārpilī. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti. Kontaktinformācija pieejama šeit.
 • Neorganizēta pulcēšanās iespējama vienlaikus līdz 50 cilvēkiem, bet kultūras, atpūtas un izklaides vietu darba laiks nedrīkst būt ilgāks par 23.00. Slēgtas spēļu zāles.
 • Talsu novadā atcelti tradicionālie K. F. Amendas mūzikas svētki un uz nenoteiktu laiku pārcelta A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšana un Ž.  Sūniņa prēmijas mākslā pasniegšana.
 • Talsu novada bibliotēkas nodrošina grāmatu apmaiņu tikai tad, ja to iespējams izdarīt bez tiešā kontakta. Detalizētāka kārtība šeit.
 • Apmeklētājiem slēgts Talsu novada muzejs un kinoteātris “Auseklis”. Nauda par biļetēm uz kinoseansiem, kas iegādātas internetā, tiks atmaksāta ar pārskaitījumu uz pirkuma laikā izmantoto bankas kontu. Biļešu īpašniekiem, kuri biļetes iegādājās tirdzniecības vietās, jāaizpilda naudas atgriešanas veidlapa un jānosūta tā uz e-pastu infoatbalsts@bilesuserviss.lv. Naudas atgriešanas veidlapu var lejuplādēt šeit.
 • No 1. marta iedzīvotājiem netiks aprēķinātas soda un kavējumu naudas par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izglītojamajiem līdz mēnesi pēc ārkārtas situācijas valstī atcelšanai. Aprēķinātās soda un kavējuma naudas, kas aprēķinātas līdz 1. martam, netiks dzēstas.
 • Izglītības un zinātnes ministrija Talsu novada pašvaldībai nodos bezatlīdzības lietošanā 46 viedtālruņus un planšetes. Izglītības iestādes tās nodos skolēniem, kuriem nav iespēju piedalīties attālinātajā mācību procesā, jo trūkst tehniskā aprīkojuma.

Izglītība un interešu izglītība (informācija papildināta 26.03.2020)

 • No 23. marta līdz 14. aprīlim Talsu novada izglītības iestādēs mācības process notiek attālināti. Katra izglītības iestāde izvēlējusies piemērotāko veidu, kā šo procesu iedzīvotājiem nodrošināt. Informācija vecākiem un skolēniem izsūtīta e-klasē. Izglītības pārvalde aicinājusi skolotājus izvairīties no uzdevumu uzdošanas, kur nepieciešams izdrukāt materiālus.
 • Valsts centralizētie svešvalodu eksāmeni pārcelti uz laiku no 12. līdz 15. maijam.
 • Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem katru dienu jāiesniedz apliecinājums, ka ne bērns, ne ģimenes locekļi nav bijuši ārvalstīs un nav saskārušies ar personām, kas 14 dienu laikā bijušas vīrusa skartajās teritorijās. Apliecinājums pieejams arī elektroniski šeit. 26. martā Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs ieradušies 72 bērni. Bērnudārzi tiek dezinficēti, iestādēs pieejama medicīnas māsa, tiek nodrošināta ēdināšana.
 • Pārtraukta dažādu pulciņu un kolektīvu, arī mūzikas, mākslas un sporta skolas programmas apgūšana. Atcelti mēģinājumi, treniņi, skates.
 • Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā aizliegta pulcēšanās, un brīvā laika pavadīšana iestādē nav iespējama. Tas attiecas arī uz citiem jauniešu centriem.
 • Talsu novada Sporta skolā atcelts nodarbību grafiks, nenotiks plānotās sacensības un došanās uz tām. Treniņu process pārtraukts arī Talsu ledus hallē.

Sociālā aizsardzība (informācija papildināta 26.03.2020.)

 • Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”.
 • Slēgts Dienas centrs senioriem.
 • Slēgti publiskie veļas mazgāšanas punkti.
 • Talsu novada pašvaldība aicina cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā vai kuriem nav iespēju sarūpēt sev pārtiku, sazināties ar Sociālo dienestu. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem šādās situācijās tiks piegādāta krīzes pārtikas paka. Zvanīt pa tālruni 29357075 vai rakstīt e-pastā tatjana.kuzmuka@talsi.lv. Ir apzinātas riska ģimenes, lai noskaidrotu par palīdzības nepieciešamību. Šobrīd nav saņemts neviens iesniegums, ir izsniegta viena krīzes pārtikas paka.
 • Talsu novada pašvaldība aicina sazināties ar Sociālo dienestu ikvienu vientuļu pensionāru vai ikvienu cilvēku, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešama palīdzība. Tiks meklēti risinājumi krīzes situācijām.
 • Pabalstu izmaksa, ņemot vērā, ka slēgtas kases, tiks nodrošināta personiski, iepriekš sazinoties.
 • Sociālā dienesta informācija par pakalpojumiem ārkārtas situācijā pieejama šeit.
 • Talsu novada dome izmaksās pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 15 eiro, tas tiks izmaksāts no 1. līdz 12. klases audzēkņiem, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju (detalizētāka informācija šeit).

SIA “Talsu namsaimnieks”(informācija papildināta 23.03.2020.)

 • SIA “Talsu namsaimnieks” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski. Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Atceltas plānotās sapulces.
 • Uzņēmums klientiem neaprēķinās maksājumu nokavējuma procentus līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.
 • Iedzīvotājiem, ja ir interese, ir iespējams pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pasākumiem – dezinfekcijai. Tas tiks darīts, saņemot pieprasījumu no daudzdzīvokļu mājas pārstāvja (mājas vecākā).

SIA “Talsu ūdens”

 • SIA “Talsu ūdens” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālruni 63222216 vai elektroniski info@talsuudens.lv.
 • Slēgta kase. Maksājumus var veikt internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru) un kasēs veikalā “Maxima”, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa 0,50 eiro)
 • Klientiem, kuri maksājumus veic uzņēmuma kasē, rēķina maksāšanas termiņš pagarināts līdz 17. aprīlim.
 • Tehnisko dokumentu, atļauju saskaņošana, avārijas situāciju pieteikšana iespējama, sazinoties pa tālruni 63222216 vai 28332263.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Skaitītāju rādījumus nebūs iespējams ziņot klātienē.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” (informācija papildināta 20.03.2020.)

 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” biroji Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā nodrošinās klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā arī nodrošinās līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams) saziņai izmantojot e-pastu.
 • Pārtraukta pakalpojumu sniegšana poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā; pārkraušanas-šķirošanas stacijās Jūrmalā, Tukumā, Kandavā un Rojā (izņēmums juridiskas personas, ar kurām iepriekš noslēgti līgumi).
 • Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!” pagarināts līdz 30. aprīlim.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”(informācija papildināta 20.03.2020.)

 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī Dzemdību nodaļā pārtraukti pacientu apmeklējumi, kā arī nav atļauts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei).
 • Sūtījumus pacientēm iespējams nodot, piezvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm. Ierobežojumu laikā Dzemdību nodaļā atceltas arī lekcijas topošajiem vecākiem. Vairāk informācijas slimnīcas mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63624404.
 • Atceltas plānveida operācijas stacionārā un ambulatorās pacientu pieņemšanas.

Ievērībai! (informācija papildināta 26.03.2020)

Ja esi bijis ārvalstīs vai saskarsmē ar kādu, kurš atgriezies no apdraudētajām valstīm, tad obligāta ir 14 dienu karantīnas ievērošana. Spēkā ir pārējie, līdz šim noteiktie, drošības un aizsardzības pasākumi. Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

No 17. marta slēgta starptautiskā pasažieru kustība – personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Kravu plūsma tiek saglabāta un nodrošināta.

Informāciju par cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm, bet ir aizdomas par pašizolācijas neievērošanu, var iesniegt Valsts policijā pa tālruni 110 vai Talsu novada pašvaldības policijā šeit vai pa tālruni 26132701.

Līdz 26. martam Pašvaldības policija saņēmusi ziņojumus par 29 personām, kas, iespējams, neievēro pašizolācijas nosacījumus.

Līdz 24. martam Pašvaldības policija saņēmusi ziņojumus par 26 personām. Ar visiem veiktas pārrunas, par vienu gadījumu informācija nodota Valsts policijai.

Brīvdienās Pašvaldības policija pastiprināti devās reidos, lai pārliecinātos, ka izklaides vietas ievēro valstī noteiktos ierobežojumus: nepulcē vairāk par 50 cilvēkiem un darbojas no 8.00 līdz 23.00.

Apsekotas spēļu zāles, konstatēts, ka tās ir slēgtas.

Pašvaldības policija pastiprināti dodas reidos pa novada teritoriju, pārbaudot situāciju sporta infrastruktūrā, bērnu rotaļu laukumos. Informēti Talsu tirgus un Jāņonkuļa tirgus tirdzniecības centrā “Jāņa centrs” organizētāji par nepieciešamo drošības prasību ievērošanu.

Inita Fedko

Aktualizēta informācija par Covid – 19 dēļ ieviestajiem ierobežojumiem Talsu novadā