Skip to main content

Jaunumi

LIAA Talsu biznesa inkubatorā jaunu dalībnieku uzņemšana

LIAA Talsu biznesa inkubatorā jaunu dalībnieku uzņemšana

No 1. līdz 22.martam uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks aprīlī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus. Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu […]


No 1. līdz 22.martam uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks aprīlī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.

Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu dažādu uzņēmuma izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas – 30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā. Maksimālais termiņš, līdz kuram dalībnieks var būt inkubācijā un saņemt atbalstu, ir līdz 31.12.2023.

Šobrīd nav zināms, vai pēc šīs uzņemšanas kārtas notiks vēl kāda jaunu dalībnieku uzņemšana inkubācijā, tāpēc īpaši aicināti neatlikt pieteikšanos tie jaunie uzņēmēji, kas apsver dalību!

Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma biznesa nozarēs. Pārējās nozares ir atbalstāmas. Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.

Inkubācijas programmā papildus finanšu atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju intensīvi mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām. Esot inkubācijas dalībniekam, uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās pieredzē. Kā arī, dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez maksas ņemt dalību dažādos LIAA organizētos uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.

Pieteikuma formu dalībai inkubācijas programmā var atrast LIAA tīmekļvietnes sadaļā Dokumenti. Pieteikums un tā pielikumi jāaizpilda datorrakstā, jāparaksta ar elektronisko parakstu vai papīra veidā un jānosūta uz talsi@liaa.gov.lv vai jānogādā LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4. Jautājumu un neskaidrību gadījumā esat laipni aicināti sazināties ar LIAA Talsu biznesa inkubatora komandu pa tel. 62400904 vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv.

Sākot ar martu, Pirmsinkubācijas programmai vairs nevar pieteikties jebkurā laikā. Pieteikumus pirmsinkubācijas programmai pieņemam no 1. – 22.martam! Tiks uzņemti tikai pirmie 10, kas pieteiksies. Pirmsinkubācijas programma ir veidota fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem nodrošinām bezmaksas seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Lai pieteiktos, nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas arī atrodams sadaļā Dokumenti, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski parakstītu uz talsi@liaa.gov.lv .

23. februārī LIAA Talsu Biznesa inkubators organizē Info stundas zoom platformā par dalībnieku uzņemšanu un pieejamo atbalstuPieteikšanās obligāta!

12.00 – 13.00informācija par pirmsinkubācijas programmu
13.00 – 14.00informācija par inkubācijas programmu

Pieteikšanās, lai apmeklētu info stundas: talsi@liaa.gov.lv vai tel. 62400904. Zoom saite 22. februārī tiks nosūtīta visiem, kas būs pieteikušies info stundām.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena