Skip to main content

Kurp doties

Romis Bēms Ezera laukums Talsos. 1960. gadi

Romis Bēms 1927-1993

57.244968
22.591484

Ezera laukums Talsos. 1960. gadi Talsu novada muzeja krājums

Izcils Latvijas mākslas zinātnieks, pedagogs un akvarelists. Mācījies Talsu Valsts vidusskolā (1941-1944), impulsus radošajai darbībai guvis no Talsu māksliniekiem  Ž. Sūniņa un J. Spriņģa. Beidzis I. Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtu (1958). Bija Padomju Latvijas un Baltijas valstu akvareļglezniecības pirmo triennāļu un starptautisko Cēsu plenēru organizētājs un dalībnieks, regulāri strādāja mākslas zinātnē: daudzu rakstu krājumu, katalogu un grāmatu sastādītājs. Piedalījās Talsu mākslinieku-novadnieku izstādēs. Darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības, Centrālā Mākslinieku nama kolekcijā Maskavā, Talsu novada un citu muzeju krājumos.

Literatūra:
„Romis Bēms. Akvareļu kolekcijas katalogs”. Rīga, Latvijas Mākslas muzeju apvienība, 1997; „Romis Bēms domu un atmiņu dārzos”. Rīga, SIA „Due”, 2013