Skip to main content

Kurp doties

Arnis Zupiņš Ieliņa vecajos Talsos. 1985

Arnis Zupiņš 1926-2002

57.244137
22.596947

Ieliņa vecajos Talsos. 1985

Viens no Talsu populārākajiem māksliniekiem. Beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju teātra dekoratora specialitātē ( 1953 ), strādājis par izpildītājmākslinieku Rīgas un citu pilsētu teātros, kā arī Talsu tautas teātrī. Visvairāk gleznojis ainavas eļļas tehnikā, pielietojot tajās skatuves glezniecības principus – kulišveida kompozīciju, striktu iedalījumu plānos un mazliet ģeometrizētus krāsu laukumus; kolorīts – visbiežāk silti zaļš, izmantojot dzeltenā stroncija pigmentu.

Literatūra:
„Talsu mākslinieki”. Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs, 1984
„Arnis Zupiņš. Gleznas”. Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs, 1983