Skip to main content

Kurp doties

Talsu Romas katoļu baznīca

57.243595
22.600561

Talsu Romas katoļu baznīca. 19. gadsimta beigās muižniece Antoņina Dzedule dāvināja draudzei zemi un divas ēkas, lai vienā no tām iekārtotu pastāvīgu katoļu lūgšanu kapelu. 1990. gadā sākās lūgšanu nama sakopšana, kas 1999. gadā vainagojās ar ēkas rekonstrukciju (arhitekts Valdis Liepa). Baznīcai piebūvētas divas kapelas — grēksūdzes un jaunavas Marijas kapela — un zvana tornis (2004). Dievnams ieguvis mūsdienīgu māksliniecisku interjeru. No jauna darināti soli, skulptūras un biktskrēsls. Pie baznīcas sānu sienām izvietotas 14 grafikas — mākslinieka Jāņa Bārdas vīzijas par tēmu „Krusta ceļš” —, ir četri rojnieces Valentīnas Lapiņas altāra gobelēni, metālmākslinieka Miervalda Zibens darinātais altāra tabernākuls.

Pirmais stāvs brīvi pieejams ratiņkrēslā.