Skip to main content

Kurp doties

Vandzenes akmens

Vandzenes Krauju, Tilgaļu Lielais akmens

57.350143
22.722816

Vandzenes (Krauju, Tilgaļu) Lielais akmens – kulta vieta atrodas Vandzenes pagasta ziemeļaustrumu daļā, Vandzenes – Valdemārpils lielceļa
labajā pusē, ap 120 m dienvidrietumos Kalnu kapsētai. Pēc nostāstiem, kādreiz akmens tuvumā bijušas Tilgaļu mājas, un šeit it kā bijusi Tilgaļu baznīca. Ap 20 m no akmens augusi liela liepa, un kādreiz, kad to apkārtne aparta, esot bijušas saskatāmas ogles. Akmens ir arī dabas piemineklis un, lai gan kādreiz celtniecības nolūkos no tā augšas un sāniem atskaldīti gabali, tas uzskatāms par ceturto lielāko Latvijas dižakmeni (apkārtmērs 26 m, virszemes tilpums – 80 kubikmetri).