Skip to main content

Kurp doties

Odres velna akmens

Odres Velna akmens

57.231827
22.688828

Odres Velna akmens – kulta vieta atrodas Laucienes pagastā, ap 6 km no Talsiem, Nurmuižas šosejas kreisajā pusē, pļavas vidū, ap 50 m no šosejas. Akmenim ir līdzena un nolaidena virsma, kurā saskatāmas bērna un teļa (vai “velna”) šķeltā pēda. Par akmeni saglabājušies vairāki nostāsti. Viens no tiem vēsta, ka uz akmens parasti velns dancojis. Kad nomiris Nurmuižas barons, t.s. “melnais Firkss”, tad velns aiz prieka, ka dabūjis tā dvēseli, tik dikti dancojis, ka akmenī pēdas iespiedušās.

Pēc citiem nostāstiem, tā bijusi vieta, kur senlaikos zvēri upurējuši Dievam, kur Dievs iespiedis akmenī kāda zvēra zīmi, šiem tā bijusi jāatrod un tad jāupurē. No zvēru upuriem sākuši arī cilvēki Dievam pateikties. Dzirdēts arī trešais nostāsts, ka tās pēdas iekalis kāds apkārtnes kalējs.

Sakarā ar to, ka akmens tuvumā arheoloģiskie izrakumi nav notikuši, precizēt zīmju iekalšanas laiku pagaidām nav iespējams. Uzskata, ka pēdakmeņi izveidoti akmens laikmeta beigās vai bronzas laikmeta sākumā, kad sakarā ar pāreju uz lopkopību un zemkopību, mainījās arī ticējumi.