Skip to main content

Kurp doties

Šlīteres dabas taka

Šlīteres dabas taka

57.628734
22.289069

Taka ir 1,2 km gara un atrodas vecākajā Slīteres nacionālā parka aizsargājamajā daļā (kopš 1923. gada), kas ilgu laiku tūristiem nebija pieejama.

Šeit var iepazīt vietai raksturīgos Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus: senkrasta nogāzes mežus, minerālvielām bagātus avoksnājus, kaļķainus zāļu purvus, pārmitrus platlapju mežus.

Vairāk par dabas taku.