Skip to main content

Kurp doties

Rojas Saules akmens

Rojas Saules akmens

57.493719
22.791438

Akmens ir ieguvis nosaukumu “Saules akmens”, jo tajā ir iekalta saules zīme. Latviju rakstos saules apzīmējumi ir apaļi priekšmeti (lode, ola, zelta zīle u. c.), kuru ritēšana mitoloģijā apzīmē Saules kustību debess velvē. Visvienkāršākajā veidā Saules zīme ir aplis. Saules zīme simbolizē auglības un siltuma rituālus.

“Saules akmens”  ir apaļam galdam līdzīgs akmens, kura augšējā daļā ir izkalts zīmējums. Aplis, kuru četros sektoros sadala divas perpendikulāras taisnes. Iekalto apli ar taisnēm dēvē par “saules riņķi” ar “saules krustu”. Krustu veidojošās taisnes orientētas precīzi uz ZA, ZR, DA, DR – saules lēkta un rieta virzienos vasaras un ziemas saulgriežos. Šāda orientēšanās sistēma lietota Skandināvijā sākot ar bronzas laikmetu (500–1500 g.p.m. ēras). Daži pētnieki uzskata, ka zīmējumi Saules akmenī saistīti ar vietējās astronomijas zinātnes pirmsākumiem.
Diametrā – 1,45 m, augstumā – 0,7-0,80 m, apkārtmērs 4,70 m. Akmenī saskatāmi arī vairāki sīki iedobumiņi iespējams pareģošanai. Apkārt šim Saules akmenim izvietoti 3 akmens apļi. Apkārtnē vēl daži neizpētīti akmeņi, iespējams šī ir daļa no lielas svētvietu sistēmas Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Domājams, ka akmens atrodas savā sākotnējā vietā, kur tas izkalts.
Pieejamība: grūta – daļēji aizaudzis zemes ceļš, ap akmeni liels izcirtums, tieši ap akmeni, izcirtumā, atstāti daži koki. Lai atrastu objektu, ieteicams to doties meklēt kopā ar kādu vietējo gidu vai zinātāju (informāciju jautāt Rojas TIC).

Netālu no šī Saules akmeņa, pirms dažiem gadiem atrasts vēl viens līdzīgs Saules akmens ar galdveida virsmu un iegrebtu riņķi. GPS koordinātas 57.49262, 22.80212