Skip to main content

Kurp doties

Putnu vērošanas tornis Kolkā

Putnu vērošanas tornis Kolkā

57.757427
22.591940

Koka tornim ir 6 stāvi jeb līmeņi, torņa augšējās skatu platformas augstums ir 16 metri.

Putnu migrācijas laikā šeit ir ievērojama caurceļojošo gājputnu koncentrēšanās un atpūtas vieta. Īstais putnu vērošanas laiks ir aprīļa vidus un oktobra sākums.

Līdzās putnu vērošanas tornim atrodas Priežu dabas taka un bezmaksas auto stāvlaukums.

Vairāk par skatu torni.