Skip to main content

Kurp doties

Priežu dabas taka

Priežu dabas taka

57.756697
22.591307

Taka ir 1,2 km gara un tā atrodas Baltijas jūras krastā uz rietumiem no Kolkasraga. Ejot pa taku uz jūru, vispirms škērsojam mežainās jūrmalas kāpas, tad pelēkās un visbeidzot baltās kāpas. Žuburainās zemzaru priedes ir dziļi ieputinātas smiltīs. To stumbri visā garumā atklājās pēc 2005. gada vētras, kas noskaloja priekškāpu, izgāza mežmalas priedes, izveidojot 1–3 m augstu stāvkrastu.

Izskalotās priedes nav aizvāktas, jo kritušie koki nostiprina priekškāpu, veicina dabas daudzveidību.
Par koku ievērojamo vecumu liecina lielie izmēri, ķērpji un sūnas, kas mājo uz to zariem. Iespējams, šie koki ir pārpalikums no priežu audzēm, kas pārcietušas meža ugunsgrēku un tam sekojošo jūras kāpu pārvietošanos.Vecie koki ir dzīves vieta ķērpjiem, koksnē dzīvojošiem kukaiņiem un sēņu sugām, kurām izdzīvošanu nespēj nodrošināt jaunāki koki.

Ieskaties vērīgi, un tu pamanīsi skudru lauvu (Myrmeleon formicarius). Saudzēsim trauslo kāpu zemsedzi pārvietosimies pa šim nolūkam ierīkotām takām un ceļiem!

Vairāk par dabas taku.