Skip to main content

Kurp doties

Lūrmaņu klintis

Lūrmaņu klintis

57.432014
22.717924

Lūrmaņu klintis ir ģeoloģisks dabas piemineklis – 400 m garas un līdz 6m augstas pelēcīgi sarkanīgas smilšakmens klintis Rojas upes abos krastos. Tās ietver arī nišas un avotus. Tūristu taka, sākot no Mārkciema, ļauj iepazīt Lūrmaņu smilšakmens klintis, dižkalnu, dižozolus un avotiņu.