Skip to main content

Kurp doties

Kaltenes akmeņainā jūrmala

Kaltenes akmeņainā jūrmala

57.479195
22.861594

Kaltenes akmeņainais jūras krasts ir īpašs un unikāls visas Latvijas kontekstā. Tā ir ļoti ainaviska un romantiska, bet tajā pašā laikā nedaudz skarba. Šeit atrodami reti Litorīnas jūras veidojumi. Tie ir nogulumi ar bagātīgām molusku atlieku fosilijām, kas datējamas ar Litorīnas jūras periodu.

Kaltenes piekrastē ir izveidota īpaši aizsargājama dabas teritorija “Kaltenes krasta veidojumi”, jo šis ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir viens no nedaudzajiem posmiem Rīgas jūras līča piekrastē, kur Litorīnas jūras laikā ir bijis abrāzijas (senais) krasts. Dabas pieminekļa teritorija ir nozīmīga ne tikai no ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā viedokļa, bet arī savdabīga un interesanta no ainaviskā, botāniskā un ornitoloģiskā viedokļa.