Skip to main content

Kurp doties

Bašķiņkalns

Bašķiņkalns

57.378067
22.683657

Bašķiņkalns – pilskalns atrodas Valdemārpils lauku teritorijā ap 3 km uz ziemeļiem no bijušās Saslaukas muižas, ap 200 m austrumos no Kalnmaļu mājām. Pilskalns ierīkots savrupā, līdz 17 m augstā kalnā. Tā plakums nelīdzens, ap 20´40 m liels, ar kritumu uz dienvidu pusi. Šeit konstatēts ap 0,3-0,8 m biezs kultūrslānis. 1984.gadā, ņemot granti ceļa būves vajadzībām, ap 30 m platā joslā postīta pilskalna dienvidrietumu terase, kurā konstatēts līdz 60 cm biezs kultūrslānis. Vēlāk postītā terases vieta pielīdzināta un atjaunota apmēram agrākā izskatā.

1939. gadā arheologs P. Stepiņš Bašķiņkalna apsekošanas laikā konstatēja, ka pilskalnam dienvidrietumos un austrumos ap 100 m platā joslā atradusies apmetne, kura gandrīz pilnībā iznīcināta meliorācijas un lauksaimnieciskās apstrādes rezultātā. Ap 100 m dienvidos no pilskalna atrodas savrups, ap 4 m augsts, ieapaļš uzkalniņš, t.s. Baužiņ- vai Baušļkalniņš – iespējama senkapu vai kulta vieta.

3D modelis pieejams šeit