Skip to main content

Kurp doties

Sabiles rotkaļa darbnīca

Harija Jaunzema rotkaļa darbnīca Sabilē

57.049915
22.570049

Latvijas Amatniecības Kameras diplomēts meistars rotkaļa amatā Harijs Jaunzems stāsta, ka senās rotas un zīmes sargā savu nēsātāju tikpat stipri kā pirms tūkstoš gadiem. Latviskā dzīvesziņa nebija dogmatiska mācība. Tā bija daudz vairāk iedvesmota kolektīva dzīvē, neatņemama sastāvdaļa no ikdienas, kuras pamatā ir senā cilvēka pasaules uzskats par dabu un tās spēkiem. Šeit arī meklējami mūsu simbolu rašanās un lietojuma pirmsākumi. Ar to palīdzību tika organizētas cilvēku attiecības ar dabas pasauli, ar citu pasauli. Tā uzturēja kontaktu un regulēja savas attiecības ar pārlaicīgām varām – nodrošinājās ar to svētību, veselību un mieru. Tā bija cilvēka saruna ar kosmosu.

Viens no šo rotu un zīmju izgatavotājiem sastopams arī Sabilē. Jau vairākus gadus Harijs Jaunzems, pēc arheoloģisko atradumu materiāliem, pēc publikācijām par vēsturi un kultūru, pēta un atdarina senās, dzelzs laikmeta rotas, atlej un kaļ bronzā mūsu svētzīmes. Viņa darinātās rotas veicinājušas mūsu kultūras un vēstures izpratni, arī tautisko jušanu un spriešanu. Arī Sabiles pilsētas atpazīstamība ir veicināta caur meistara darinātām rotām – tās sastopamas ne tikai Latvijā, bet aizceļojušas arī uz daudzām Eiropas valstīm, kā arī uz Krieviju, ASV un Japānu. Par rotkaļa darbu, darba tehnoloģiju, par senajām rotām un to valkāšanas tradīcijām, par mūsu svētzīmju nozīmi interesējas daudzi meistara darbnīcas apmeklētāji.