Ķīvīškrogs

"Tautasnams", Laidzes pagasts, Talsu novads
+371 63291212