Jāņa Kristītāja Valdemārpils pareizticīgo baznīca

19. gs. pēdējos gadu desmitos un 20. gs. sākumā strauji izplatījās pareizticība. To atbalstīja cariskās impērijas valdība, finansējot dievnamu celtniecību, to skaitā Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīcas kompleksa būvi Sasmakas miestā. No 1884. līdz 1889. gadam 243 Sasmakas evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi latvieši pārgāja pareizticībā. Laukakmens mūra baznīca ar sarkano ķieģeļu dekorējumu celta no 1889. – 1890. gadam. Ēkas būvētas par draudzes līdzekļiem un bijušās Krievijas Sinodes atbalstu. 1965. gadā baznīcu rekonstruēja, pielāgojot kluba darbībai. Ap 1970. gadu ēkā ierīkoja kinoteātri «Elektra», to slēdza 1990. gadu sākumā. 1990. gadu otrajā pusē Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinode atguva Valdemārpils pareizticīgo baznīcas nekustamos īpašumus. Ēkā darbojas adventistu un vasarsvētku draudzes.

Lielā iela 26, Valdemārpils, Talsu novads
57.374916,22.591860 +371 26096090