Leču kalns

Leču kalns atrodas netālu no Talsu Valsts ģimnāzijas. Pēc vērienīgiem labiekārtošanas darbiem 2015.gadā kļuvis par iecienītu un romantisku atpūtas vietu. Zemi, kas kādreiz piederēja Pastendes baronam, 20.gs. sākumā prasmīgi apsaimniekoja Leču māju saimnieks. Leču laukos vienmēr bijusi laba raža, neskatoties uz laika kaprīzēm. Asaras un asinis kalns pieredzēja 1906. gada novembrī. Lejā pie dīķa ir sešu revolūcijas dalībnieku nošaušanas vieta. 1980. gada rudenī Leču kalnā atklāja pieminekli (tēlniece Olita Nigule) 1905. – 1907. gada revolūcijas atcerei, ar Raiņa dzejas „Talsu
tiesa” rindām. Talsinieki 20.gs. 30. gadu vidū Leču kalnu izvēlējās kā piemiņas vietu Latvijas brīvības cīnītājiem, vēloties uzstādīt Kārļa Zemdegas iecerēto pieminekli „Koklētājs”. Varu maiņa un 2.Pasaules karš ieceri izjauca. Brīvības, Saules, Stendes un F.Blumbaha ielas krustojumā atrodas Soda priedes stumbra daļa, lieciniece 1906.gada janvāra traģiskajam notikumam, piecu Talsu bruņotās sacelšanās dalībnieku, nošaušanai. Iepretī Soda priedes vietai redzams Talsu pilsētas ģerboņa stabs – pilsētas deviņu pakalnu, viesmīlības un draudzības simbols.

Brīvības iela, Talsi, Talsu novads