Skip to main content

places

Sabiles sinagoga

Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

57.045483
22.572119

1890. gadā ēka Abavas upes labajā krastā celta kā sinagoga Sabiles ebreju kopienai un kalpojusi tai līdz Otrajam pasaules karam. 1941. gadā, fašistiskās Vācijas okupācijas laikā, Sabiles kopiena tika iznīcināta. No 1950. gada, padomju okupācijas laikā, ēku izmantoja vietējā skola un sporta skola. Astoņdesmito gadu vidū to pārņēma Sabiles augļu un dārzeņu kombināts un pielāgoja par noliktavu. 2001. gadā aizsākās ēkas rekonstrukcija (arhitekts Modris Liepa). Šobrīd notiek Sabiles sinagogas pārbūve, lai to izveidotu par mākslas un kultūras tūrisma centru.

Rekonstuētajā Sabiles sinagogas ēkā šobrīd atrodas “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”.

Centrs dibināts ar mērķi īstenot Kurzemes reģionā unikālu un vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstamu mākslas, tūrisma un kultūras tūrisma saturu.

Jaunajā centrā plānots veicināt mākslas un sabiedrības mijiedarbību starptautiskā kontekstā, kā arī veicināt apmeklētāju plūsmu pilsētvidē, novadā un Kurzemes reģionā. Centra darbībā plānots izcelt arī īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Abavas senleja” unikalitāti un kolorītu.

Centrā tiks veidotas plašai mērķauditorijai saistošas kultūras aktivitātes, kuras nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tiks sasaistītas ar kultūrizglītības procesiem un kultūras tūrisma un tūrisma aktivitātēm.

Sabiles Tūrisma informācijas centrs, radis jaunu mājvietu atjaunotajā ēkā.

Jaunais “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs” ir izveidots, noslēdzoties projektam “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”, kura ietvaros pērn tika pabeigts darbs pie Sabiles Pilsētas laukuma rekonstrukcijas un atjaunošanu piedzīvoja Firksu-Pedvāles muižas ēka, kura atrodas Pedvāles mākslas parkā un kurā šobrīd darbojas starptautiska mākslinieku rezidence.