Skip to main content

places

Firkspedvales muiza

Firkspedvāles muiža

57.033913
22.566690

Firkspedvāles muiža piederēja Firksu dzimtai, kura tagadējā Talsu novada teritorijā saimniekojusi arī Nurmuižā un Villa Hochheim (tagad Talsu novada muzejs). Pirmais zināmais Pedvāles zemes īpašnieks ir Hanss Kuke, kurš šo īpašumu 14. gadsimta beigās saņēma no Livonijas ordeņa. Līdz 1939. gadam, kad uz Vāciju repatriējās Firkspedvāles muižas barons Volfgangs fon Firkss, Pedvālei ir bijuši 34 īpašnieki. 1991. gadā muižu īpašumā ieguva tēlnieks Ojārs Feldbergs, kurš šeit iekārtoja Pedvāles mākslas parku. Firkspedvāles muižas apbūvi veido kungu māja, saimniecības ēkas (daļēji zudušas) un parks, kas izvietojies dziļā gravā. Muižas komplekss ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Nesen Firkspedvāles muiža restaurēta projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros, un tajā izveidota starptautiskās mākslinieku rezidence ar telpām dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstādēm un nodarbībām. Telpas pieejamas arī privātu un publisku pasākumu organizēšanai.