Sabile


Iedzīvotājunkopskaits – 1404

Iedzīvotāju blīvums – 323.5 iedz./km²

Platība – 4,34 km²

Sabile ir neliela romantiska mazpilsētiņa, kura terasveidīgi izvietojusies Abavas upes senlejas skaistākajā un dziļākajā posmā Talsu novada dienvidu daļā. Pirmo reizi Sabiles vārds rakstos minēts 1253. gadā. Šeit atradās labi nocietināta kuršu pils un senpilsēta. 13 – 14 gs. pie vācu feodāļu uzceltās pils izveidojās amatnieku un tirgotāju miests. Hercoga Jēkaba laikā te bija ierīkota linu austuve, kaļķu un darvas cepļi, dzirnavas. 19. gs. plašā apkārtnē slavināti Sabiles amatnieki – ādmiņi. Pilsētas tiesības Sabilei piešķirtas 1917.gadā. Sabiles simbols ir Vīnakalns – apmēram 1 ha liels vīnogulāju stādījums, kas minēts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk uz Ziemeļiem esošais vīnogu dārzs pasaulē. Arī pilsētas ģerbonī ir attēlots vīnogas ķekars. Katru gadu jūlija pēdējās nedēļas nogalē Sabilē tradicionāli notiek Vīna svētki.

Otrpus Abavai, Pedvāles muižas teritorijā, tēlnieks Ojārs Feldbergs izveidojis Pedvāles brīvdabas mākslas muzeju, kurā regulāri notiek dažādi mākslinieku plenēri un citi pasākumi, un kur skaistā dabas ainavā ir apskatāmas dažādas instalācijas dabā. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta teritorija daļēji atrodas īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā, dabas parkā „Abavas senleja”, tā ir bagāta ar vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļiem – kapsētām un senkapiem. Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, kas dod priekšstatu par Kurzemes mazpilsētas attīstību no 15. – 20. gs.. Saglabājušies pilsētas dzīvojamo māju dažādi dekoratīvie elementi, senlaicīgi dakstiņu jumti, daļa no senā ielas bruģa. Visizplatītākais uzņēmējdarbības veids Sabilē ir mazumtirdzniecība. Iecienītākie tūrisma objekti Sabilē un tās tuvākajā apkārtnē jāmin: Sabiles Vīnakalns, Sabiles pilskalns, Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, Abavas rumba, dabas taka „Drubazas”, Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca.