Skip to main content

places

Meža dzīvnieku ragu kolekcija

57.726926
22.460024

Vaides “Purvziedos” ir apskatāma Edgara Hausmaņa vāktā ragu kolekcija, kuru veido vairāk nekā 600 ragu, no tiem aptuveni 350 aļņu ragu. Izņemot dažus stirnu ragus, kolekcijas eksponāti nav medību trofejas, bet atrasti mežsarga gaitās. Vēl apskatāma dabas aizsardzības ekspozīcija. Iespējams palikt pa nakti kempingā un telšu vietās.

Apskati vēlams iepriekš pieteikt!

“Purvziedu”, kas celti no 1928.- 1930. gadam, bēniņu stāvā izvietotie ragi nav medību trofejas, izņemot dažus stirnu ragus. Visi aļņu un briežu ragi atrasti mežā, pildot meža sardzes un vēlāk vides aizsardzības inspektora dienesta pienākumus Slīteres rezervātā, no 2000. gada Slīteres Nacionālajā parkā. Precīzāk varētu teikt, ka ragi atrasti Kolkasraga mežos, sākot no Melnsila Rīgas jūras līča krastā līdz Košragam pie Dižjūras. Šī platība ir apmēram 1/3 daļa Nacionālā parka teritorijas. Pirmie aļņu ragi atrasti sešdesmito gadu vidū, briežu ragu šeit vēl nebija.

Bēniņu stāva izbūve sākta 1972. gadā nelielā stūrītī tā, lai varētu izvietot toreiz atrastos ragus. Gadu gaitā izbūve turpināta dažādos veidos un ar dažādiem materiāliem, lai vienmēr būtu iespēja izvietot no jauna atrastos ragus. Tādēļ arī tāda raiba «arhitektūra» šodien skatāma. Jāpiebilst, ka sākotnēji šī telpa un kolekcija nebija domāta publiskai apskatei, jo padomju varas gados šeit, pierobežas zonā, tūristiem iekļūt praktiski nebija iespējams.

Tagad “Purvziedu” bēniņu stāvā izvietoti apmēram 600 ragi: aļņu ragi — 337, briežu — 127. To skaitā ir vairāku ragu pāri ar visām pierēm vai galvaskausiem, kas uzskatāmi par vilku plēstiem. Divi aļņu galvaskausi liecina, ka viņu mūžs beidzies, sapinoties telefona vados.

Šeit vēl ir apskatāmi divi unikāli ragu krēsli, ragu lustra, mežakuiļa un dažādu putnu izbāžņi.

Atsevišķā sektorā izvietoti 1992. gada lielajā meža ugunsgrēkā apdegušie 122 aļņu ragi. Turpat redzami arī dažādas formas koksnes izaugumi — māzeri, fotogrāfijas ar tuvākās apkārtnes dižkokiem un īpatnējās vigu–kangaru ainavas.