Skip to main content

places

Pūrciema Baltā kāpa

Dabas taka “Pūrciema Baltā kāpa”

57.576549
22.628515

Augstā kāpa (ap 20 m) radusies Litorīnas jūras laikā un saglabā sevī pirms 6000 gadu šeit apmetnēs dzīvojošo cilvēku materiālās kultūras liecības.

Šeit atrasta pirmā akmens laikmeta apmetne Latvijas ziemeļrietumu piekrastē. Kā liecina arheoloģiskie pētījumi, plašo kāpu grēdu, kas atrodas 300 – 600 m attālumā no jūras, par savu dzīvesvietu izmantojuši akmens laikmeta zvejnieki, kuru galvenais iztikas avots bija jūras veltes. Gar kāpas pakāji plūst nelielā Pilsupīte. Pirmie arheoloģiskie izrakumi šeit veikti 1933. g., sakarā ar atklātajām neolīta apmetņu vietām Pilsupītes kanāla krasta atsegumā. Daļā no apmetnēm atklātas pamatīgi celtņu mājokļu paliekas, no laukakmeņiem krauti pavardi, atrasti arī trauku fragmenti, dzintara izstrādājumi, arī krama un akmens darba rīki. Apmetnēs atrastas arī māla cilvēku figūriņas – elku tēli, tie ir senču gara materiālais atveidojums. To pielūdza un ziedoja dievībām. Nometnē dzīvojošie senie iedzīvotāji bija mednieku un savācēju iztikas stratēģijas piekopēji, kas nodarbojas ar saldūdens un jūras zvejniecību. Viņi piederēja ķemmīšu un bedrīšu keramikas kultūras ciltīm. Viņi bija izkopuši krama apstrādes iemaņas, izgatavoja arī rotas, apstrādājot dzintaru. Izejot taku, iespējams iepazīties ar to, kā veidojusies smilšu strēle un kā mainījusies daba, laika un cilvēku ietekmē. Šī vieta sniedz liecības par Neolīta laika cilvēku apmetnes vietu. Takas garums ir 900 metri, laiks, kas nepieciešamas tās izpētei – līdz 1 stundai. Baltā kāpa patiks neskartas un nepārveidotas dabas cienītājiem, kas izbauda pastaigas klusajos un saulainajos piejūras mežos. Baltā kāpa ir salīdzinoši neliela, bet šī iemesla dēļ to ir viegli ietilpināt vienā foto kadrā. Dabas taka ir A/S Latvijas valsts mežu īpašums un atrodas valsts mežu apsaimniekošanā.