Skip to main content

places

«Cilvēks. Daba. Satikšanās»

57.758442
22.598388

Mobilā skulptūra, kur simboliski laiva satiekas ar vilni, noskaņai iespējams iezvanīt īstu kuģa zvanu.
Katram cilvēkam dzīvē ir jābūt savai bākai. Kā vadugunij, kā orientierim, varbūt pat ideālam – pēc kā mēs gribam un esam aicināti tiekties.
/ Visvaldis Feldmanis (09.04.1938.–15.05.2017.)/
Tālbraucējs kapteinis Visvaldis Feldmanis – lībietis, Latvijas Jūrniecības savienības dibinātājs. Ilggadējs Kolkas bākas pārvaldnieks. Lībiešu tradīciju kopējs, Atmodas laika piejūras pārmaiņu rosinātājs. Dzimis un audzis Lībiešu krastā un pēdējos 20 savas mūža gadus dzīvojis
un strādājis Kolkā.

Autors Gaits Burvis