Skip to main content

places

Abavas senleja

Abavas senleja

57.011581
22.632866

Abavas senleja ir kultūrvēsturiska teritorija, kuras robežas daudzviet pārklājas ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ‘’Abavas ieleja” robežām. Upes ielejas nogāzēs atrodas vairāki pilskalni, te izveidojušās arī divas senpilsētas – Kandava un Sabile. Liela nozīme teritorijas ainavas telpiskās struktūras veidošanā bija muižām, kas radīja ap sevi noteiktu ietekmju laukus – dažādas saimnieciskās ēkas, parkus, alejas, pusmuižas un citus objektus. Teritorija ar izcilu ainavisko vērtību – upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības. Senlejā ir izteiktas īpatnējas reljefa formas (stāvinkrasti, dolomītu atsegumi, terašu krastu nogāzes avoti), ir liela pļavu ģeobotāniskā daudzveidība, sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas. Izcila biotopu daudzveidība, tajā skaitā ļoti retu, piemēram, Kaļķaini purvi ar Devela grīsli, kadiķu audzes kaļķainās pļavās u.c. Parka teritorijā atrodas ģeoloģiskie objekti: Sudmaļu ūdenskritums, Imulas dolomīta klintis, Kalnamuižas kraujas, Cimmermaņu krauja, Īvandes ūdenskritumi, Muižarāju klintis, Langsēdes klintis, Abavas Velnala.

Aizsardzības kategorija: dabas parks, tajā ietilpst dabas liegums Čužu purvs. Natura 2000 vieta.

Dibināšanas gads: 2000. Teritorija atrodas aizsardzībā kopš 1957.gada, kultūrvēsturiskā teritorija ‘’Abavas senleja” dibināta 1996.gadā) atrodas Talsu novada Abavas pagastā (Sabiles apkārtnē) un Ģibuļu pagastā, un Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novados.

Platība: 14933 ha

Administrācija: Dabas aizsardzības pārvalde

Velomaršruts ļaus iepazīt dabas un kultūrvēstures vērtības dabas parkā „Abavas senleja”. www.velokurzeme.lv