Skip to main content

recreation

Rojas Jūras Zvajniecības muzejs1

Rojas Jūras Zvejniecības muzejs

57.501482
22.814813

Lai tuvāk iepazītu Rojas novada un piekrastes savdabību, ir jāapmeklē Rojas Jūras Zvejniecības muzejs.

Bērni šeit var apgleznot vai izkrāsot savu jūras akmentiņu. Pie Rojas muzeja ir iespējams apskatīt zvejas laivas, enkurus, zivju konservu aizvākojamo mašīnu. Interaktīvajā āra stendā ir iespējams  iepazīt, ar speciāli izstrādāta ekskursijas maršruta palīdzību, vēsturisko Roju.

  • Jaunākajiem muzeja apmeklētājiem iespēja iekāpt rotaļu kuģī, dot tam vārdu un vadīt to, kā arī uzzināt, kas ir signālkarogi, kompass vai salikt bākas vai burinieka lego. Savukārt pieaugušajiem, saliekot puzli, iespējams uzzināt dažādus mūsu novada vietvārdus.
  • Ģimenēm ar skolas vecuma bērniem iespēja atraktīvi izzināt Rojas novada vēsturi, aizpildot darba lapas.

Ir pieejamas arī muzejpedagoģiskās nodarbības:

  • “Mana novada muzejs” (pirmsskolas vecuma audzēkņiem);
  • “Mana Roja” (pirmsskolas vecuma audzēkņiem);
  • “Selgas ielas stāsti” (skolēniem);
  • “Burenieku būve un zvejniecība Rojas piekrastē 19.gs beigās un 20.gs sākumā” (skolēniem);
  • “Padomju laiks Rojas novadā” (skolēniem).