Skip to main content

Jaunumi

Sabiles sinagoga

Veidos Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centru

Talsu novada dome 26. novembrī balsoja par Talsu novada pašvaldības iestādes izveidošanu “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”, kas atrodas un turpmāk darbosies Sabilē, Sinagogas ēkā, Strautu ielā 4. “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs” ir dibināts ar mērķi īstenot Kurzemes reģionā unikālu, vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstamu un pieejamu, inovatīvu mākslas, tūrisma un kultūras […]

Talsu novada dome 26. novembrī balsoja par Talsu novada pašvaldības iestādes izveidošanu “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”, kas atrodas un turpmāk darbosies Sabilē, Sinagogas ēkā, Strautu ielā 4.

“Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs” ir dibināts ar mērķi īstenot Kurzemes reģionā unikālu, vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstamu un pieejamu, inovatīvu mākslas, tūrisma un kultūras tūrisma saturu, veicinot mākslas un sabiedrības mijiedarbību globālā kontekstā, apmeklētāju plūsmu pilsētvidē, novadā un Kurzemes reģionā, kā arī izceļot īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Abavas senleja” unikalitāti un kolorītu. Iecerēts, ka centrā tiks veidoti plašai mērķauditorijai saistošas kultūras aktivitātes, kas nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sasaisti ar kultūrizglītības procesiem, kā arī kultūras tūrisma un tūrisma aktivitātēm.

“Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā” drīzumā darbu uzsāks arī Tūrisma informācijas centrs, kas līdz šim atradās Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes ēkā.

Jaunais centrs tiek veidots, noslēdzoties projektam “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”, kura ietvaros pērn tika pabeigts darbs pie Sabiles pilsētas galvenā laukuma un atjaunošanu piedzīvoja Firksu-Pedvāles muižas ēka.

Sinagogas atjaunošana izmaksāja kopā 478 185,60 EUR, t.sk. 276 946,47 EUR ERAF finansējums un valsts dotācija un 201239,13 EUR Pašvaldības finansējums.

Dana Felkere-Bērziņa