Skip to main content

Jaunumi

Pontons Rojas upē

Uzstādīts pontons Rojas upes krastā

SIA “SPURA” šī gada sākumā startēja biedrības „Talsu partnerība” pārraudzītajā LEADER projektu konkursā ar projektu pieteikumu „Pontona iegāde Rojas upes pieejamības uzlabošanai”.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta un BDR „Talsu partnerība” SIA “SPURA” ir realizējusi projektu „Pontona iegāde Rojas upes pieejamības uzlabošanai”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības „Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai” (projekta Nr. 24-08-AL35-A019.2203-000004) ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt Rojas upes publisko infrastruktūras un pieeju. Pontons var kalpot kā platforma koncertu vai informatīvu semināru rīkošanai. Pie pontona var piekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. Savukārt, tā kā līdz šim nav izveidota peldvieta Rojas upes krastā, šis pontons tam ir lieliska iespēja.

Būvdarbus veica SIA „Pontoni.lv”.

Projekta „ Pontona iegāde Rojas upes pieejamības uzlabošanai” kopējās izmaksas EUR 3555.95.