Skip to main content

Jaunumi

Talsu novada tūrisma informācijas centri apmeklētājiem slēgti līdz 11. janvārim

Piesakies pašvaldības atbalstam un īsteno idejas kultūrā un tūrismā

Talsu novada pašvaldība no 20. maija līdz 3. jūnijam aicina iesniegt pieteikumus  kultūras un tūrisma projektu konkursā.  Šī gada projektu konkursa prioritāte ir kultūrvides unikalitāte, jaunrade un kopienas tradīcijas projektos, ko paredzēts īstenot inovatīvā veidā un kas veicina dažādu kultūras un tūrisma aktivitāšu pieejamību novadā.  27. maijā 11.00 platformā „Zoom” paredzēta tikšanās, kā laikā ikviens […]

Talsu novada pašvaldība no 20. maija līdz 3. jūnijam aicina iesniegt pieteikumus  kultūras un tūrisma projektu konkursā.  Šī gada projektu konkursa prioritāte ir kultūrvides unikalitāte, jaunrade un kopienas tradīcijas projektos, ko paredzēts īstenot inovatīvā veidā un kas veicina dažādu kultūras un tūrisma aktivitāšu pieejamību novadā. 

27. maijā 11.00 platformā „Zoom” paredzēta tikšanās, kā laikā ikviens interesents varēs uzzināt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, tā veicinot iedzīvotāju dalību projektu konkursā. Saņemt piekļuvi sanāksmei var, līdz 26. maijam atsūtot e-pasta adresi uz ksan@talsi.lv.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 3. jūnijam 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) vai elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv.

Šajā konkursa kārtā pieejamais finansējums ir 17 352 eiro apmērā.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 eiro, bet projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, tautas daiļamata meistari vai radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama ŠEIT.

Inita Fedko