Skip to main content

Jaunumi

Iespēja saimniekiem iesaistīties Militārā mantojuma projektā

Iespēja saimniekiem iesaistīties Militārā mantojuma projektā

Viens no Kurzemes plānošanas reģiona aktuālajiem projektiem ir „Militārais mantojums”, un kopā ar partneriem Latvijā un Igaunijā mēs veidojam tūrisma piedāvājumu, kas aptver laiku no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai: Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari, II Pasaules karš, Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi, kā arī Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana. Šī tūrisma […]

Viens no Kurzemes plānošanas reģiona aktuālajiem projektiem ir „Militārais mantojums”, un kopā ar partneriem Latvijā un Igaunijā mēs veidojam tūrisma piedāvājumu, kas aptver laiku no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai: Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari, II Pasaules karš, Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi, kā arī Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana.

Šī tūrisma piedāvājuma pamatā ir militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā – bijušās militārās bāzes, krasta apsardzes būves, mežabrāļu un citi bunkuri, kauju vietas, muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas. Apceļojot šīs vietas, tūristam ir nepieciešams saņemt ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumus, tādēļ vēlamies projektā iesaistīt arī ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu sniedzējus – vēlams, tādus, kuri var iesaistīties militārā mantojuma tēmā un papildināt militārās vēstures interesentu pieredzi.

Lūdzam atsaukties, ja:

  • Jūsu naktsmītne vai ēdināšanas uzņēmums atrodas kāda ar militāro vēsturi saistīta tūrisma objekta tuvumā un/vai var tikt iesaistīts kopīgā maršrutā individuāliem apmeklētājiem vai grupām;
  • Jūsu naktsmītne vai ēdināšanas uzņēmums atrodas kauju vietu, bijušo militāro objektu tuvumā, kas nav iesaistīti tūrisma piedāvājumā, taču pašas vietas vai stāsts ir interesants tūristiem;
  • Jums ir ģimenes vai personīgie atmiņu stāsti par abu pasaules karu vai padomju laika notikumiem Jūsu apkaimē un varat to visu parādīt un pastāstīt tūristiem „taustāmā” veidā, piemēram – vēsturisku foto ekspozīcija, pastaiga mežā gar kara laika ierakumu vietām ar stāstu, ģimenes atmiņas par kara un pēckara laikā piedzīvoto – saruna vai stāsts pie vakariņu galda, „mežabrāļu vakariņas”, neliela privāta vēsturisko atradumu kolekcija vai jebkāds cits piedāvājums, kas sasaucas ar militārā mantojuma tēmu un papildina jūsu naktsmītnes vai ēdināšanas vietas piedāvājumu.

Šos piedāvājumus līdz ar Militārā Mantojuma tūrisma objektiem mums ir iespēja iekļaut šobrīd topošajā mājas lapā www.militaryheritagetourism.info, kā arī veidojot militārā mantojuma ceļvedi un dažādus tūrisma maršrutus pa militārā mantojuma vietām.

Ja šī papildu mārketinga iespēja Jūs interesē, lūdzu sūtiet uz e-pastu jana.kalve@kurzemesregions.lv īsu aprakstu par Jūsu uzņēmuma piedāvājumu saistībā ar militārā mantojuma tēmu:

  • atrašanās vietas vai cita saistība ar konkrētiem militārās vēstures notikumiem;
  • kādā veidā Jūs ar to iepazīstināt viesus.

Būsim pateicīgi par Jūsu iesaistīšanos, jo tieši atmiņu stāsti, personīga pieredze un citas neformālas liecības uzrunā emocionāli un caur tūrisma izklaidējošo veidu piesaista interesi vēstures notikumiem.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.