Skip to main content

Jaunumi

Talsu novada tūrisma informācijas centri apmeklētājiem slēgti līdz 11. janvārim

Biedrība „Talsu partnerība” izsludina ELFLA projektu konkursa 11. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam.

Projektu pieteikumus var iesniegt esošie uzņēmēji vai tie, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību 1. rīcībā “Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”  Lasīt vairāk šeit  2. rīcībā “Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”. Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ar tūrisma nozari saistītiemuzņēmumiem. Stratēģijas izpratnē Rīcības ietvaros atbalstu iespējamssaņemt: Ekonomiski pamatotiem, plašam saņēmēju lokam […]

Projektu pieteikumus var iesniegt esošie uzņēmēji vai tie, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību

1. rīcībā “Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana” 

Lasīt vairāk šeit 

2. rīcībā “Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”. Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ar tūrisma nozari saistītiem
uzņēmumiem.

Stratēģijas izpratnē Rīcības ietvaros atbalstu iespējams
saņemt:

  1. Ekonomiski pamatotiem, plašam saņēmēju lokam paredzētiem, ar augstu
    pievienoto vērtību veidotiem tūrisma pakalpojumu piedāvājumiem.
  2. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā atbalsts tiks sniegts
    tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta
    pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību
  3. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 1.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.
  4. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai.

Lasīt vairāk šeit