Skip to main content

Jaunumi

kursu_celvedis_a5_vaks_lv_page-0001

Ar jaunu tūrisma ceļvedi aicina iepazīt senos kuršus un žemaišus

Kurzemes plānošanas reģions laidis klajā jaunu tūrisma ceļvedi „Kurši un žemaiši”. Ceļvedī iekļauti vairāk kā 100 izteiksmīgākie ar kuršu un žemaišu kultūrvēsturi saistītie objekti Latvijā un Lietuvā. Ceļotāju ērtībai objekti apvienoti 7 galamērķos Kurzemē un 6 Lietuvā. No jūnija ceļvedis būs pieejams Kurzemes tūrisma informācijas centros bez maksas. Maršrutā iekļautas arī nozīmīgas vietas Talsu novadā. Līdztekus […]

Kurzemes plānošanas reģions laidis klajā jaunu tūrisma ceļvedi Kurši un žemaiši”. Ceļvedī iekļauti vairāk kā 100 izteiksmīgākie ar kuršu un žemaišu kultūrvēsturi saistītie objekti Latvijā un Lietuvā. Ceļotāju ērtībai objekti apvienoti 7 galamērķos Kurzemē un 6 Lietuvā. No jūnija ceļvedis būs pieejams Kurzemes tūrisma informācijas centros bez maksas. Maršrutā iekļautas arī nozīmīgas vietas Talsu novadā.

Līdztekus Zemgales plānošanas reģiona tūrisma ceļvežiem par zemgaļiem un sēļiem, kultūras maršruta „Baltu ceļš” veidošanas ietvaros nupat klajā nācis arī jaunais tūrisma ceļvedis, kas aicina iepazīt baltu maztautas – kuršus un žemaišus.

Neskatoties uz sadrumstalotību daudzu gadsimtu garumā, lielākās baltu ciltis – kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi, žemaiši, augštaiši, prūši un jātvingi – spēja sevi nosargāt pret kaimiņu, īpaši skandināvu un vācu ordeņa, uzbrukumiem, un bija pēdējās ciltis Eiropā, kas visilgāk pretojās vācu iekarotājiem. Baltu karotāju brašums atbalsojās tālu aiz baltu zemju robežām – skandināvi lūdza Dievu sargāt viņus pret kuršu iebrukumiem, savukārt Žemaitijas senie meži – biezi un necaurejami, aizsargāja žemaišus daudzus gadu simtus.

Laika gaitā vairums baltu cilšu izzuda, taču baltu vēsture un paražas ir pārmantotas latviešu un lietuviešu tautās. Tāpēc mums, latviešiem un lietuviešiem, kā baltu pēcnācējiem, ir jānosargā trauslā un unikālā baltu vēstures un kultūras daļiņa un tā jāiepazīst gan pašiem, gan jāļauj atklāt citu tautu kultūras un vēstures entuziastiem!

Ceļvedis lejupielādei pieejams www.kurzemesregions.lv. Vairāk informācijas par kultūras maršruta „Baltu ceļš” tūrisma objektiem meklē mājaslapā www.baltukelias.lt.

Ceļvedis sagatavotas ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta Nr. LLI-447 „Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta „Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” („Izzini Baltus”) atbalstu.

Autors: Alise Lūse, Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Izzini baltus” vadītāja